Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Ona Buckūnienė
 
Įmonių finansai
 
Kaina: 5,28 Eur
ISBN9955-4918-7-1
Leidėjas: Ciklonas
2002
Puslapių skaičius: 212
Formatas: A5

Mokomoji priemonė skirta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams. Medžiaga suskirstyta į skyrius pagal temas: Įvadas į įmonių finansų valdymą, Finansų valdymo elementai, Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai, Trumpalaikio turto valdymas, Kreditavimas, Investicijos, Finansinio rezultato valdymas, Finansinis prognozavimas, Atsiskaitymų tvarkymas. Rašant darbą buvo naudojamasi įvairiais norminiais aktais ir literatūros šaltiniais. Jie pateikiami leidinio pabaigoje. Taip pat šiam kursui yra parengtos grafinės schemos, dalijamoji medžiaga, kontrolinės užduotys, testai ir praktinių darbų užduotys dieninio ir neakivaizdinio skyriaus studentams. Po kiekvienos temos yra studentams pateikiami savikontrolės klausimai. Darbo pabaigoje pateikiamas trumpas pagrindinių sąvokų lietuvių-anglų kalbomis žodynėlis.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“