Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Kompiuteriai, programos


Algirdas Matulis
 
C, C++, OOP Mokomės programuoti
 
10,50 Eur
ISBN9955-497-86-6
1972 metais Denis Riči sukūrė naują C programavimo kalbą ir tikėjosi, kad palengvins darbą programuotojų, kuriančių operacines sistemas ir vargstančių su asembleriu. Rezultatai aplenkė visus lūkesčius. Ne tik 90% UNIX sistemos buvo parašyta šia nauja tarpinio lygio kalba, bet ir toliau C kalba užkariauja vis naujas pritaikymo sritis. Išlaikydama visus aukšto ...
  
>> Daugiau...


Jurgita Lieponienė,
Birutė Ragalytė,
Alma Paukštienė
 
Duomenų bazių projektavimas
 
4,20 Eur
ISBN9955-695-16-1
Leidinys skirtas Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems duomenų bazių projektavimą, duomenų bazių kūrimą su Ms Access. Šis leidinys galėtų būti naudingas visiems, turintiems bazinių informatikos (informacinių technologijų) žinių ir norintiems jas praplėsti ar pagilinti duomenų bazių projektavimo srityje. Kompiuterizuotos informacinės sistemos ...
  
>> Daugiau...


Alma Paukštienė,
Birutė Ragelytė,
Jurgita Lieponienė
 
Išmokime dirbti su mathcadu
 
3,60 Eur
ISBN9955-695-23-4
Informacinės technologijos sparčiai kinta. Jos vis labiau pritaikomos prie visuomenės poreikių. Mathcad – vienas iš galingiausių matematinių paketų. Turėdamas keletą tūkstančių įvairių operatorių, paketas Mathcad leidžia spręsti algebros, matematinės analizės, diferencialinių lygčių, statistikos ir daugelį kitų matematikos sričių uždavinius. Paketas leidžia naudoti grafiką ir ...
  
>> Daugiau...


Edmundas Garla,
Valentina Dubovskaja
 
Kompiuterinių tinklų projektavimas
 
7,03 Eur
978-9955-519-82-9
Apie kompiuterinių tinklų projektavimą yra parašyta gana daug vadovėlių. Didžiausios informacinių technologijų kompanijos yra sukūrusios savo rekomendacijas kompiuteriniams tinklams modernizuoti. Pasaulyje dažniausiai naudojami tarptautiniai standartai irgi iš dalies reglamentuoja kompiuterių tinklus, kurie yra pati dinamiškiausia informacinių technologijų šaka, todėl projektuodami naują arba modernizuodami seną tinklą susiduriame su gana sudėtingomis ...
  
>> Daugiau...


Ana Samuilova,
Jurgita Lieponienė
 
Kompiuterizuota apskaita
 
5,22 Eur
ISBN9955-987-15-4

          Mokomoji knyga yra skirta kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų buhalterinių specialybių studentams, sprendžiantiems uždavinius su buhalterinės apskaitos „STEKAS-apskaita“ moduliais: Didžioji knyga, Pirkimai, Pardavimai. Medžiaga parengta taip, kad ja galėtų naudotis dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai, nagrinėjantys problemas, susijusias su ...

  
>> Daugiau...


Stanislovas Pleskas
 
Mikrovaldiklis PIC16F84
 
5,50 Eur
ISBN9955-519-65-7
         Knygoje aprašoma mikrovaldiklio PIC16F84 architektūra, registrai, komandų sistema. Paaiškintos komandos. Atlikta programos analizė. Pateikiami programų pavyzdžiai bei įvairių įtaisų su mikrovaldikliu elektros principinės schemos. Pateiktos JDM programatoriaus schemos. Pabaigoje paaiškinama kaip užprogramuoti mikrovaldiklį panaudojant „Elnec Pg4uw“ ir „ICProg programas bei ...
  
>> Daugiau...


Sergėjus Neifachas
 
Optimalaus priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimo kontekstai
 
6,35 Eur
ISBN9955-497-57-2
Mokomoji knyga parengta itin aktualia tematika nūdienos edukologijos ir švietimo vadybos mokslui bei naujai ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo institucijų praktikai Lietuvoje. Analizuojama tema savaime reiškia probleminį-analitinį autoriaus požiūrį į švietimo reiškinius ir sisteminę ugdymo institucijų kaitą. Inicijuojama mokslinė diskusija priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimo klausimais, išskiriamos teorinės prieigos, kurios leidž ...
  
>> Daugiau...


M. Aukštuolienė
 
Projektų valdymas ir rengimas su MS Project
 
4,34 Eur
ISBN9955-519-25-8
Leidinys skirtas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos, kitų fakultetų ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems projektų rengimą bei valdymą, informacijos sistemas, informacijos technologija.
...
  
>> Daugiau...


Gintautas Bražiūnas,
Elena Gasinienė
 
Signalų kodavimo technologijos
 
4,65 Eur
ISBN9955-519-72-X
Spartus skaitmeninės informacijos perdavimo tinklų vystymasis palietė daugelį mūsų gyvenimo sferų. Šiandien atsiradus naujoms technologijoms mobilusis telefonas tampa vis universalesnis globalios telekomunikacijų sistemos įrankis.
 
Tokia telekomunikacijų plėtra pagimdė daug naujų technologijų, kurios susiliedamos ir konkuruodamos tarpusavyje nulemdavo dar spartesnę modernių technologijų plėtrą. Š ...
  
>> Daugiau...


Darius Plikynas,
Povilas Daniušis
 
Kompiuterinis intelektas ir daugiaagentės sistemos socialinių mokslų srityje
 
15,64 Eur
978-9955-528-18-0
Ši monografija – vienas pirmųjų veikalų, socialinio mokslo kontekste pateikiančių Lietuvos skaitytojams sistematišką apžvalginį įvadą į kompiuterio intelekto bei daugiaagenčių sistemų sritį. Leidinio autoriai tikisi, kad perskaičiusiems knygą šios sritys nebeatrodys svetimos, greičiau – artimos ir natūraliai priimtinos. Monografijoje aptariami imitacinių modelių konstravimo principai daugeliu atvejų yra ne dirbtinai stilizuoti, o tiesiog adaptuoti pagal puikiai ...
  
>> Daugiau...


Stanislava Stungurienė
 
Operacijų valdymas
 
19,80 Eur
978-609-433-013-1

Operacijų valdymas yra svarbi, visa apimanti veikla, kuri gali būti gerai vykdoma, jeigu yra kompetetingų specialistų. Todėl studentams,mokslo darbuotojams, įmonių vadybininkams ir visiems, norintiems geriau suvokti vadybos meną, ypač svarbu gerai išmanyti operacijų valdymo techniką ir taikyti ją siekiant efektyvaus transformacijos proceso valdymo.

Operacijų valdymui būdingas reikalavimų formavimo ir jų įgyvendinimo bū ...

  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“