Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Ikimokyklinis ugdymas


Sergejus Neifachas
 
Ikimokyklinio ugdymo programos užtikrinimas
 
4,15 Eur
978-9955-695-95-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kū rimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Toks poreikis išryškėjo ne tik siekiant spręsti šią problemą teoriniame lygmenyje, bet ir suteikti pagalbą ikimokyklinio ugdymo programų sudarytojams, įgyvendintojams ir vertintojams. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Pedagoginio vadovavimo kompetencija
 
7,55 Eur
ISBN9955-695-45-5
Leidinyje teoriniu ir praktiniu aspektu nagrinėjama pedagoginio vadovavimo kompetencijos sąvoka ir jos taikymo galimybės ugdymo proceso organizavime įvairiose ugdymo institucijose.
 
Pedagoginio vadovavimo kompetencija svarbi analizuojant pedagogines žinias ir pedagogo veiklą. Kompetencija apjungia ugdytojo profesinius gebėjimus ir nuostatas, veiklos strategijas, taip pat ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba: vadovavimas ugdymo programos rengimo strategijai
 
8,39 Eur
978-9955-695-82-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kūrimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, atsižvelgiant į šiuolaikinę vaikystės sampratą, patobulinti arba atnaujinti ugdymo turinio modeliavimo įgūdžius, praplėsti pedagogų patirtį apie ugdymo turinio sudarymą, skatinti kritiškai ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Projektinė veikla ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje: teorija ir praktika
 
6,23 Eur
ISBN9955-695-00-5
Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms, vyr. auklėtojoms. Leidinyje teoriniu ir praktiniu aspektu yra nagrinėjama projektų metodo sistema ir jos taikymo galimybės organizuojant ugdymo procesą šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje.
 
Edukacinių projektų sistema yra efektyvi ne tik integraciniu požiū ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Švietimo reformos iššūkiai: naujoji strateginė kryptis ir vadovavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tobulinimui
 
9,35 Eur
978-9955-695-68-4
Studijų knygoje nagrinėjama aktuali ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadybos transformacijos, kaitos, plėtros, inovacijų valdymo problematika. Šios mokymo priemonės tikslas sistemiškai apžvelgti švietimo reformos kontekste vykstančius pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, įvertinti institucijos vietą globalioje erdvėje ir formuoti strategijas, numatančias naujų valdymo struktūrų diegimą.
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Vaikų ugdymas darželyje: dabartis ir ateities perspektyva
 
5,06 Eur
978-9955-880-05-9
Lietuvos švietimo politika, spartūs edukaciniai pokyčiai ikimokyklinio ugdymo sistemoje keičia vaikų darželio veiklos sampratą. Dabartinė švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško, orientuoto į nuolatinę kaitą, kompetencijas, gebančio valdyti ugdymo procesą darželyje ikimokyklinio ugdymo pedagogo.
 
Išsakyti iššūkiai paskatino šios knygos autorių ...
  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“