Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Teisė


S.Skruzdienė,
D.Stunžėnienė
 
Textsammlung mit aufgaben fuer Jurastudenten
 
9,66 Eur
978-9955-695-87-5
Mokomasis leidinys parengtas teisės studijų studentams, besimokantiems vokiečių kalbos. Leidinys sudarytas iš tekstų (laikraščių pranešimų, internete pateiktos informacijos teisės temomis) ir užduočių pagal tekstus.
 
Mokymo priemonė skirta teisinei leksikai išmokti ir įtvirtinti, specialybės literatūros skaitymo ir ...
  
>> Daugiau...


Vida Kojalienė,
Aušrelė Masandukaitė
 
Individualūs darbo teisiniai santykiai
 
5,28 Eur
978-9955-519-93-5

Leidinys skiriamas neteisinių specialybių studentams, studijuojantiems teisę pagal neuniversitetinių studijų programas.
Darbo teisė yra dominuojanti teisės dalyko dalis, todėl leidinio tikslas yra ugdyti savarankiškai mąstantį pilietį, sugebantį įgytas teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje.
Pateikiamos praktinės užduotys išdėstytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso III dalies „Individualūs darbo santykiai“ ...

  
>> Daugiau...


Vida Kojalienė,
Aušrelė Masandukaitė
 
Individualūs darbo teisiniai santykiai: teorija ir praktika
 
5,80 Eur
ISBN 978-609-436-032-9
Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų neteisinių specialybių studentams. ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Sirvydis
 
Administracinės teisės principų praktinio taikymo aspektai
 
6,03 Eur
978-9955-880-76-9
Šiame leidinyje koncentruojamasi ties problema, sietina su administracinės teisės principų taikymu administracinėje jurisprudencijoje. Teisės principai, būdami pagrindiniais vertybiniais orientyrais, daro įtaką administracinės teisės šakos funkcionavimui, tolimesniam formavimuisi bei sėkmingai integracijai į ES ...
  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“