Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Lietuvių kalba, literatūra


Vaida Buivydienė,
Regina Žukienė
 
Aiškinamasis svarbiausių literatūros ir kalbos terminų žodynas
 
5,76 Eur
978-9955-519-71-1

Šis „Aiškinamasis svarbiausių literatūros ir kalbotyros terminų žodynėlis“ skiriamas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dieninių ir neakivaizdinių skyrių studentų, studijuojančių įvairius lietuvių kalbos ir literatūros dalykus, auditorinėms ir savarankiškoms studijoms.

 

Ypač jis tiks Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos ir Gestų kalbos programų ...

  
>> Daugiau...


Danutė Rasimavičienė,
Romualda Truncienė
 
Kirčiavimo taisyklių ir pratybų sąsiuvinis
 
2,40 Eur
ISBN9955-9418-1-2
„Kirčiavimo taisyklių ir pratybų sąsiuvinis” skiriamas aukštesniųjų mokyklų bei kolegijų studentams, besimokantiems kalbos kultūros. Pirmuose skyriuose (2-10) suprantamai pateiktos pačios būtiniausios ir reikalingiausios kirčiavimo taisyklės. 11-ajame skyriuje pateikti pratimai, padedantys praktiškai jas įtvirtinti. Pasitikrinti, ar pavyko teisingai atlikti pratimus, galima atsivertus 12-ąjį skyrių. Sąsiuvinio pabaigoje pateikta vietovardžių ...
  
>> Daugiau...


Roma Truncienė
 
Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba
 
4,84 Eur
978-9955-519-50-9
Tai mokomoji priemonė kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, vyresniųjų klasių moksleiviams, įmonių, įstaigų ir organizacijų administratoriams, norintiems patobulinti lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžius. Mokomąją knygą sudaro dvi dalys - rašyba ir skyryba. Kiekvienoje dalyje pateikiama taisyklių ir pratimų. ...
  
>> Daugiau...


Regina Žukienė
 
Studentų savarankiškam darbui skirtos lietuvių kalbos užduotys, testai ir taisyklės
 
3,84 Eur
ISBN9955-519-39-8
Šis lietuvių kalbos savarankiško darbo užduočių ir testų rinkinys skiriamas lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos specialybės studentams, studijuojantiems privalomus praktinės lietuvių kalbos kurso dalykus: rašybą ir žodžių darybą, sintaksę ir skyrybą. Be to, jis tiks ir kitų specialybių studentams, ypač neakivaizdinio skyriaus, studijuojantiems kalbos kultūros kursą, kurio neį ...
  
>> Daugiau...


Elvyra Trimonytė
 
Žodžių daryba
 
3,59 Eur
ISBN9955-519-34-7
Ši knygelė skirta Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentams. Ji parengta atsižvelgiant į kalbos kultūros programą. Knygelėje neapsiribota vien specialybės kalba, o stengtasi atkreipti dėmesį į žodžių darybos klaidas apskritai. Knygelę sudaro trumpa žodžių darybos, jos normų ir klaidų apžvalga bei praktinės užduotys. Apžvalga parengta remiantis literatūra, nurodyta knygelės ...
  
>> Daugiau...


Violeta Baltrūnienė
 
Bendrosios studijų darbų ir raštų rengimo rekomendacijos II laida
 
4,23 Eur
ISBN9955-519-47-9
Mokomoji knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentams bei dėstytojams. ji galėtų būti naudinga įvairių sričių specialistams bei asmenims, rengiantiems įvairaus turinio rašto darbus ir dokumentus. Knygą sudaro trys dalys.
 
Pirmosios dalies pradžioje pateikiamos studijų darbų rūšys ir struktū ...
  
>> Daugiau...


Romualda Truncienė ir kt.
 
Specialybės kalbos pratimai
 
7,33 Eur
978-9955-519-91-1
Specialybės kalba dėstoma daugelyje aukštųjų Lietuvos mokyklų. Teoriniai kalbos dalykai aiškinami įvairioje literatūroje, internete, tačiau trūksta pagal atskiras studijų kryptis praktikumams skirto leidinio. Ši specialybės kalbos pratimų knyga, parengta Vilniaus kolegijos Humanitarinių mokslų katedros dėstytojų, padės formuoti ir įtvirtinti studentų specialybės kalbos įgūdžius, dėstytojams - ...
  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“