Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Vadyba


Jovita Sadauskienė
 
Taikomoji matematika.Tiesinė algebra
 
4,08 Eur
ISBN9955-519-62-2
Ši mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete dėstomą Matematikos programą ir skirta vienos programos dalies – tiesinės algebros – studijoms.
 
Leidinyje atsižvelgiama į Kolegijos studijų programas, jų taikymą ir ...
  
>> Daugiau...


Vladimiras Gražulis
 
Motyvacijos pasaulis - jo supratimo keliai ir klystkeliai
 
5,29 Eur
ISBN9955-497-71-8
           Autorius atlikdamas aukštųjų mokyklų studentų apklausas, vadovaudamas tyrimams ir studentų baigiamiesiems darbams, analizuodamas Lietuvos vadybos praktikoje neretai pasitaikančius atvejus, surinko nemažai vertingos informacijos, kuri dabar taikoma vadybos studijoms. Tai ir paskatino rengti metodinę priemonę – vadybos sąsiuvinius. Leidinio tikslas – supažindinti skaitytoją su ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Švietimo reformos iššūkiai: naujoji strateginė kryptis ir vadovavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tobulinimui
 
9,35 Eur
978-9955-695-68-4
Studijų knygoje nagrinėjama aktuali ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadybos transformacijos, kaitos, plėtros, inovacijų valdymo problematika. Šios mokymo priemonės tikslas sistemiškai apžvelgti švietimo reformos kontekste vykstančius pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, įvertinti institucijos vietą globalioje erdvėje ir formuoti strategijas, numatančias naujų valdymo struktūrų diegimą.
  
>> Daugiau...


Irena Svetikienė
 
Turizmo marketingas
 
7,41 Eur
ISBN9955-519-02-9