Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Vadyba


Nijolė Vasiljevienė
 
Etikos infrastruktūros diegimas sveikatos priežiūros organizacijose
 
28,50 Eur
ISBN9955-497-73-4
Knygoje iškeliamos pagrindinės organizacijų etikos problemos, apibrėžiamos esminės šiuolaikinės dalykinės etikos sampratos, susiejant jas su Lietuvoje vyraujančiais moralės stereotipais bei sveikatos priežiūros organizacijų veiklos aktualijomis ir efektyvios vadybos šioje institucijoje užduotimis; apimamas ir aiškinamas platus sveikatos priežiūros organizacijų problemų spektras, atskleidžiamas medicinos ir verslo są ...
  
>> Daugiau...


Jovita Sadauskienė
 
Taikomoji matematika.Tiesinė algebra
 
4,07 Eur
ISBN9955-519-62-2
Ši mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete dėstomą Matematikos programą ir skirta vienos programos dalies – tiesinės algebros – studijoms.
 
Leidinyje atsižvelgiama į Kolegijos studijų programas, jų taikymą ir ...
  
>> Daugiau...


Vladimiras Gražulis
 
Motyvacijos pasaulis - jo supratimo keliai ir klystkeliai
 
4,09 Eur
ISBN9955-497-71-8
           Autorius atlikdamas aukštųjų mokyklų studentų apklausas, vadovaudamas tyrimams ir studentų baigiamiesiems darbams, analizuodamas Lietuvos vadybos praktikoje neretai pasitaikančius atvejus, surinko nemažai vertingos informacijos, kuri dabar taikoma vadybos studijoms. Tai ir paskatino rengti metodinę priemonę – vadybos sąsiuvinius. Leidinio tikslas – supažindinti skaitytoją su ...
  
>> Daugiau...


Algis Žvirblis
 
Rinkovados analizės principai ir metodologija
 
8,01 Eur
ISBN9955-497-83-1
Monografijoje nagrinėjami įmonės rinkovados sistemos efektyvumo analizės principai ir metodai remiantis rinkovados uždavinių formalizacija ir išplėtota vadybinės ekonomikos teorija.
 
Šio leidinio akcentai – prekės naudingumo, jos vartojamųjų savybių ir konkurencingumo vertinimo teorija, makroaplinkos elementų matematiniai modeliai, rinkovados ...
  
>> Daugiau...


Ona - Gražytė Molienė
 
Statistika
 
5,30 Eur
ISBN9955-497-42-4
Šios mokomosios knygos tikslas - supažindinti su statistika kaip taikomuoju metodologiniu mokslu, parodyti jos filosofinę prigimtį (kad suvoktume, jog tai nėra ,,sausas” mokslas), aptarti informacijos rinkimo, jos sisteminimo ir analizės metodus, siekiant išmokyti apibendrintai aprašyti masinius reiškinius, t. y. iš nesuderintų duomenų gauti įprasmintas išvadas.
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Švietimo reformos iššūkiai: naujoji strateginė kryptis ir vadovavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tobulinimui
 
8,59 Eur
978-9955-695-68-4
Studijų knygoje nagrinėjama aktuali ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadybos transformacijos, kaitos, plėtros, inovacijų valdymo problematika. Šios mokymo priemonės tikslas sistemiškai apžvelgti švietimo reformos kontekste vykstančius pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, įvertinti institucijos vietą globalioje erdvėje ir formuoti strategijas, numatančias naujų valdymo struktūrų diegimą.
  
>> Daugiau...


Irena Svetikienė
 
Turizmo marketingas
 
6,21 Eur
ISBN9955-519-02-9