Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Matematika


Jovita Saldauskienė
 
Taikomoji matematika II laida
 
5,04 Eur
ISBN9955-519-42-8
Ši mokomoji knyga - matematikos mokymosi rinkinys, skirtas studijuojantiems ekonomines bei kitas nematematines studijų programas. Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos funkcijos, funkcijų ribos, eilutės, funkcijų tolydumas, antrojoje - diferencialinis skaičiavimas, trečiojoje - integralinis skaičiavimas.
 
Dalys suskirstytos į smulkesnius skyrelius. Skyrelių ...
  
>> Daugiau...


Jovita Sadauskienė
 
Taikomoji matematika.Tiesinė algebra
 
4,08 Eur
ISBN9955-519-62-2
Ši mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete dėstomą Matematikos programą ir skirta vienos programos dalies – tiesinės algebros – studijoms.
 
Leidinyje atsižvelgiama į Kolegijos studijų programas, jų taikymą ir ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Matulis
 
Kompleksiniai skaičiai ir funkcijos
 
6,46 Eur
ISBN9955-497-28-9

Fizikos fakultetuose skaitoma nemažai matematinių kursų: matematinė analizė, diferencialinės lygtys, matematiniai fizikos metodai. Juose labai dažnai naudojami kompleksiniai skaičiai ir funkcijos, nes tai - pagrindinė priemonė analizuojant tiesinius matematinius modelius, kurie labai populiarūs fizikoje.

Algirdo Matulio vadovėlyje Kompleksiniai skaičiai ir  funkcijos surinkta beveik viskas apie ...

  
>> Daugiau...


Teresė Leonavičienė
 
Aukštosios matematikos pagrindai vadybininkams II d.
 
6,62 Eur
ISBN9955-695-41-2
Tai pagalbinė knyga aukštųjų neuniversitetinių studijų studentams, kurią sudaro dvi dalys. Ji skirta verslo vadybos studijų programos klausytojams. Šia knyga siekiama supažindinti skaitytoją su svarbiausiais aukštosios matematikos faktais. Juk kvalifikuotas vadybininkas turėtų organizuoti savo veiklą ne vien tik remdamasis savo ar kitų patirtimi bei skaičiavimais, bet ir plačiau suvokti vienokių ar kitokių sprendimų ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Matulis
 
Elektrodinamika (minkšti viršeliai)
 
6,23 Eur
ISBN9955-497-00-9
Leidinys yra skiriamas aukštųjų mokyklų tiksliųjų mokslų specialybių studentams. Jo tikslas - supažindinti studentus su su svarbiausiais elektriniais ir magnetiniais reiškiniais, vystyti sudėtingų matematinės fizikos modelių panaudojimo įgūdžius. ...
  
>> Daugiau...


Alma Paukštienė,
Birutė Ragelytė,
Jurgita Lieponienė
 
Išmokime dirbti su mathcadu
 
3,60 Eur
ISBN9955-695-23-4
Informacinės technologijos sparčiai kinta. Jos vis labiau pritaikomos prie visuomenės poreikių. Mathcad – vienas iš galingiausių matematinių paketų. Turėdamas keletą tūkstančių įvairių operatorių, paketas Mathcad leidžia spręsti algebros, matematinės analizės, diferencialinių lygčių, statistikos ir daugelį kitų matematikos sričių uždavinius. Paketas leidžia naudoti grafiką ir ...
  
>> Daugiau...


Jovita Saldauskienė
 
Taikomoji matematika. Uždaviniai ir sprendimai
 
7,84 Eur
978-9955-519-90-4

Ši mokomoji knyga - matematikos sąvokų, formulių ir uždavinių rinkinys, skirtas Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomines ar kitas nematematines studijų programas.
Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studijų modulio Matematika programą. Leidinyje atsižvelgiama į kolegijos studijų programą ir akcentuojamas taikomasis matetikos modulio studijų pobūdis. Daugiau dėmesio skiriama taikymams versle ...

  
>> Daugiau...


Kazimiera Grašienė
 
Matematika (spec. poreikių mokiniams). Kontroliniai darbai ir papildomos užduotys 5-10 kl.
 
6,02 Eur
978-9955-880-61-5
Ši mokymo priemonė skirta padėti matematikos mokytojams organizuoti specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal adaptuotą programą, savarankišką darbą. Adaptuota programa – lanksti ir individuali programa, kurią galima koreguoti, atsižvelgiant į konkretaus mokinio poreikius.
Šią mokymo priemonę sudaro du skyriai: kontroliniai darbai specialiųjų poreikių 5-10 klasių mokiniams ir papildomos užduotys. Knygoje pateikti 56 kontroliniai darbai ir 187 papildomos ...
  
>> Daugiau...


Algis Kavaliauskas
 
Aukštosios matematikos uždavinynas. Minimumas
 
7,50 Eur
978-9955-880-88-2
Metodine prasme knygos medžiaga išdėstyta paprastai ir suprantamai. Kiekvienas paragrafas prasideda trumpu teorijos išdėstymu, papildytu medžiagą iliustruojančiais, pilnai išspręstais uždaviniais, o pasibaigia dešimčia, neperkrautų matematine technika, savarankiškam sprendimui skirtų užduočių. Pasitikrinimui pateikti visų uždavinių atsakymai. Nors knyga skirta pradiniam susipažinimui su aukštą ...
  
>> Daugiau...


Kazimiera Grašienė
 
Matematika (specialiųjų poreikių mokiniams). Savarankiški darbai ir testai 5-10 kl.
 
6,82 Eur
978-9955-880-94-3
Ši mokymo priemonė skirta padėti matematikos mokytojams organizuoti specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal matematikos bendrosios programos pritaikymą riboto intelekto gebėjimų mokiniams programą, savarankišką darbą. Individualizuota programa – individuali programa, kurią galima koreguoti, atsižvelgiant į konkretaus mokinio poreikius.
Šią mokymo priemonę sudaro du skyriai: savarankiški darbai specialiųjų poreikių 5 - 10 klasių mokiniams ir testai. Knygoje ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Matulis
 
Pasakojimai apie aukštąją matematiką
 
10,79 Eur
978-609-408-188-0
     Profesorius Algirdas Matulis skaito įvairių fizikos sričių paskaitas universitetuose. Yra parašęs knygas Šiltųjų elektronų teorija, Elektrodinamika, Kietojo kūno fizika, Kompleksiniai skaičiai ir funkcijos, C,C++ ir OOP, kurios sulaukė kolegų mokslininkų ir studentų šiltų atsiliepimų. Jo mokslo pasiekimai įvertinti valstybės premijomis (1983, 1994, 2009 m.)
     Savo ...
  
>> Daugiau...


Stanislava Stungurienė
 
Operacijų valdymas
 
19,80 Eur
978-609-433-013-1

Operacijų valdymas yra svarbi, visa apimanti veikla, kuri gali būti gerai vykdoma, jeigu yra kompetetingų specialistų. Todėl studentams,mokslo darbuotojams, įmonių vadybininkams ir visiems, norintiems geriau suvokti vadybos meną, ypač svarbu gerai išmanyti operacijų valdymo techniką ir taikyti ją siekiant efektyvaus transformacijos proceso valdymo.

Operacijų valdymui būdingas reikalavimų formavimo ir jų įgyvendinimo bū ...

  
>> Daugiau...


Antanas Apynis,
Stanislava Stungurienė
 
Verslo ir vadybos matematika
 
32,30 Eur
978-609-95404-0-5
Šis matematikos vadovėlis skiriamas pirmiausia universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja ekonomiką, finansus, verslą ir vadybą.
Knygoje įvadiniame skyriuje pateikiama matematikos žinių, kurios gali palengvinti knygos skaitymą. Pirmą skyrių sudaro tiesinės algebros pradmenys su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Matematinės analizės pagrindų dėstymas antrame skyriuje iš karto siejamas su ribinės ...
  
>> Daugiau...


A. Apynis,
A. Apynis (jaunesnysis),
A. Damošienė,
B. Demenienė,
R. Žilienė
 
ROKUNDOS knyga: skaičiai, aibės, lygtys
 
7,42 Eur
ISBN 978-609-8122-16-9
 
 
Ši knyga yra papildomo gimnazijų mokinių matematinio ugdymo priemonė, kuri galėtų būti naudinga tiek mokantis savarankiškai, tiek vadovaujant matematikos mokytojui.
  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“