Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Psichologija


Margarita Vilkonienė
 
Bendrojo išsilavinimo kokybė
 
4,22 Eur
ISBN9955-695-47-1
Pasauliui įžengus į XXI amžių, įvairių šalių visuomenės vis labiau siekia žinių kokybės. Vienok, šalia diskusijų apie švietimo, ugdymo ir išsilavinimo kokybę, pasaulyje vis rimčiau diskutuojama apie rimtą problemą – funkcinį neraštingumą, t.y. nepakankamus skaitymo, rašymo, skaičiavimo gebejimus, reikalingus spręsti kasdieninio gyvenimo problemas. Ugdymo bei bendrojo išsilavinimo kokybės problema Lietuvai ...
  
>> Daugiau...


Jūratė Klizaitė,
Aniuta Varneckienė,
Silva Rupkuvienė
 
Pedagoginės-psichologinės situacijos
 
4,88 Eur
ISBN9955-695-34-X
Kiekviena mokytojo diena mokykloje – tai įvairiausi pokalbiai su mokiniais, tėvais, kolegomis. Kiekvieną dieną iškyla įvairių situacijų, konfliktų, įtemptų, net absurdiškų. Tokios situacijos ne tik neišvengiamos, bet kai kada ir būtinos.
 
Sunkumų įveikimas ugdo mokinių teigiamas savybes ir kelia mokytojo pedagoginį ...
  
>> Daugiau...


Renata Arlauskienė
 
Vairuotojo darbo psichologija
 
4,34 Eur
978-9955-880-14-1
Renatos Arlauskienės, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės, socialinių mokslų magistrės, organizacinės psichologijos magistrės mokymo priemonė skirta būsimiems ir esamiems vairuotojams, vairuotojų mokytojams, įvairių profesijų žmonėms, leidžiantiems daug laiko už vairo.
 
Taip pat ji gali būti naudinga ...
  
>> Daugiau...


Milda Andrašiūnienė,
Ilona Jokimavičienė
 
Analizuokime ir spręskime
 
4,50 Eur
ISBN9955-519-69-X
Knyga skirta studentams, studijuojantiems „Socialinės pedagogikos“, „Socialinio darbo“, „Socialinės etikos“, „Ugdymo psichologijos“, „Bendravimo ir konfliktų sprendimų psichologijos“ dalykus, taip pat ir kitas giminingas disciplinas. Ši metodinė priemonė atspindi nūdienos gyvenimo aktualijas.
 
Ji parengta, remiantis autorių pedagogine patirtimi, studentų pedagoginės praktikos metu patirtais į ...
  
>> Daugiau...


Laima Kyburienė
 
Klasės valdymo psichologiniai aspektai
 
3,17 Eur
ISBN9955-586-91-5
Visiems gerai suprantama, kad mokytojai ir mokiniai beveik pusę savo aktyvaus laiko praleidžia socialinėje aplinkoje, vadinamoje – klasėje, būtent čia ir vyksta nuolatinė sąveika. Mokytojai veikia mokinius, mokiniai – mokytojus, jiems kartu veikiant formuojasi grupė. Mokytojas arba vadovas norėdamas sėkmingai ugdyti mokinius, turi gerai išmanyti ne tik atskirų mokinių asmenybės ...
  
>> Daugiau...


Tomas Butvilas
 
Netekties išgyvenimų ir kai kurie socializacijos aspektai jaunesniajame mokykliniame amžiuje
 
2,21 Eur
ISBN9955-497-43-2
           Metodinė priemonė sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių: pirmoje dalyje aptariami kai kurie socializacijos jaunesniajame mokykliniame amžiuje aspektai bei savęs indentifikavimo svarba socializacijos procese. Laikomasi nuostatos, jog vaiko poreikis indentifikuoti save ir socialinių vertybių perėmimas sudaro socializacijos vaikystėje pamatą, o patirta artimo žmogaus netektis ...
  
>> Daugiau...


Kristina Devoinyte
 
Pokalbiai su Karla
 
3,38 Eur
978-6094-081-01-9
„Pokalbiai su Karla“ – tai dialogas su pačia savimi. Laiškų forma. Tai suskilusios asmenybės sveikosios dalies pokalbis su sergančiąja. Tai bandymas padėti sergančiam žmogui nesijausti svetimu savo ligos akivaizdoje, nesijausti vienišu, o sveikiesiems atskleisti tą gąsdinančią nežinios širmą. Tai bandymas parodyti pasaulį, kuriame žmogaus ryšys su kitu žmogumi yra ...
  
>> Daugiau...


Gražina Matulienė
 
Šeimos psichologija
 
9,56 Eur
978-9955-880-91-2
       Knyga skirta studentams, jaunimui, o taip pat ir visiems skaitytojams, besidomintiems santuokos ir šeimos psichologija.
       Knygos autorė supažindina skaitytoją su vyro ir moters psichologija, meilės ryšiais, bendravimo ypatumais. Visa tai atskleidžiama per ikisantuokinio bendravimo ir šeimos formavimo kontekstą. Knygoje gvildenami ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“