Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Raštvedyba


Violeta Baltrūnienė,
Kazimiera Petrauskienė
 
Baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai
 
0,96 Eur
ISBN9955-9418-5-5
Mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams.Baigiamojo darbo rašymas yra galutinis studijų mokymo etapas Vilniaus kolegijoje.
 
Darbo rašymo tikslas - parodyti studento savarankišką gebėjimą susieti atskirus mokymo dalykus, sisteminti įgytas teorines žinias, formuoti tiriamojo darbo pradmenų įgūdžius ir pritaikyti juos konkreč ...
  
>> Daugiau...


Lilijana Medelienė,
Danutė Rasimavičienė,
Birutė Rinkevičienė,
Violeta Sangailienė,
Irena Svetikienė,
Ona Žigutienė
 
Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai
 
0,73 Eur
ISBN9955-519-03-7
Metodiniai nurodymai skirti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentams. Baigiamasis darbas – tai kvalifikacinis savarankiškas darbas, atskleidžiantis studento teorines žinias, praktinius įgūdžius bei profesines kompetencijas.
 
Baigiamojo darbo objektą ir jo tikslus suformuluoja studentas. Studentas darbe analizuoja pasirinktą temą, išryškindamas problemos aktualumą, ...
  
>> Daugiau...


Violeta Baltrūnienė
 
Bendrosios studijų darbų ir raštų rengimo rekomendacijos II laida
 
3,04 Eur
ISBN9955-519-47-9
Mokomoji knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentams bei dėstytojams. ji galėtų būti naudinga įvairių sričių specialistams bei asmenims, rengiantiems įvairaus turinio rašto darbus ir dokumentus. Knygą sudaro trys dalys.
 
Pirmosios dalies pradžioje pateikiamos studijų darbų rūšys ir struktū ...
  
>> Daugiau...


Rolandas Drejeris
 
Metodinės kursinio darbo "Darbo organizavimas maitinimo įmonėse" rekomendacijos
 
1,32 Eur
ISBN9955-519-05-3
Metodinės kursinio darbo „Darbo organizavimas maitinimo įmonėse“ rekomendacijos skirtos studijuojantiems Vilniaus kolegijoje maitinimo verslo organizavimo studijų programą bei kitų aukštųjų mokyklų panašių studijų programų studentams.
 
Metodines rekomendacijas sudaro 2 dalys. Pirmoje dalyje pateikiami kursinio darbo tikslai, siūlomų temų sąrašas, ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Klimavičius,
Irena Vaitkuvienė
 
Metodiniai nurodymai diplominiam projektui rengti
 
1,55 Eur
ISBN9955-9418-0-4
Metodiniuose nurodymuose diplominiam projektui rengti” pateikta medžiaga, kaip įforminti Vilniaus kolegijos elektronikos ir kompiuterių technikos diplomantų diplominio projekto aiškinamąjį raštą, konstruktorių dokumentus (brėžinius, plakatus ir kt.), veikiančio maketo eksploatavimo dokumentus.
 
Pateikti konstruktorių dokumentų pavyzdžiai, nurodymai diplominiam projektui ginti, diplominio ...
  
>> Daugiau...


Birutė Dalmantienė,
Laima Unterhauser,
Marija Irena Davydovienė
 
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
 
4,43 Eur
978-9955-695-88-2
Metodiniame leidinyje pateikiami bendrieji neuniversitetinių studijų baigiamųjų darbų rengimo ir pristatymo kvalifikavimo komisijai reikalavimai, analizuojami baigiamojo darbo (projekto) sudedamųjų dalių ypatumai, nurodomos ankstesniųjų metų absolventų klaidos bei siūlomi jų taisymo būdai, pateikiama daug praktinių pavyzdžių.
...
  
>> Daugiau...


Janina Jasiūnienė,
Milda Kunčienė,
Lilijana Medelienė,
Danutė Rasimavičienė
 
Referatų bei kursinių darbų metodiniai nurodymai
 
0,80 Eur
ISBN9955-9418-2-0
Referatų ir kursinių darbų rengimas, rašymas bei pristatymas – svarbi savarankiškų studijų dalis.
 
Studentas rengia darbus individualiai, dėstytojo vadovaujamas ir laikydamasis metodinių nurodymų. Mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos socialinių mokslų studijų krypties studentams.
...
  
>> Daugiau...


Birutė Dalmantienė,
Stanislava Juškienė
 
Studijų rašto darbai
 
2,79 Eur
ISBN9955-695-08-0
Metodinė priemonė skirta neuniversitetinių studijų studentams ir studijų darbų vadovams. Joje aptariami visose studijų programose rengiamų referatų, kursinių bei baigiamųjų darbų reikalavimai, pateikiama daug praktinių patarimų, kaip greitai ir taisyklingai įforminti studijų darbą.
 
Leidinyje glaustai aprašoma neuniversitetinių studijų baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir ...
  
>> Daugiau...


Aldona Skerstonienė,
Andrius Valickas
 
Tyrimo metodika, testai ir situacijos: vadybos ir verslo etikos praktiniams užsiėmimams
 
4,50 Eur
978-9955-519-83-6
Šioje mokymo metodinėje priemonėje pateikiamos pagrindinės taikomųjų tyrimų gairės, patariama, kaip rašyti pranešimus, kursinius ir baigiamuosius darbus kolegijoje. Daugelis praktinių patarimų yra pakankamai universalūs, todėl bus naudingi visiems, norintiems gilinti vadybos, sociologijos, verslo etikos, taikomųjų tyrimų žinias ir praktinius įgūdžius, siekiantiems geriau pažinti save, ...
  
>> Daugiau...


G.Zalskienė,
I.Čerčikienė,
T.Venclovienė
 
Baigiamojo darbo rengimo metodinės rekomendacijos
 
2,11 Eur
978-9955-519-84-3
Metodinės rekomendacijos skirtos Vilniaus kolegijos Cheminės analizės technologijos studijų programos studentams. Spausdinti rekomendavo Vilniaus kolegijos Chemijos katedra. ...
  
>> Daugiau...


Jonas Vėlyvis
 
Euroverslas: asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo laisvas judėjimas
 
10,26 Eur
ISBN9955-497-80-7
Dabar, kai Lietuva yra Europos Sąjungoje (ES), verslo laiką, vietą, būdą, kiekį, kokybę ir daug kitų parametrų didžia dalimi reguliuoja ES dokumentai. Ši knyga padės Lietuvos verslininkams bendrauti su kitų ES šalių verslininkais vadovaujantis naujomis bendromis sąvokomis bei dokumentais. Knygoje aprašyti pagrindinės ES sąvokos (REGLAMENTAI, DIREKTYVOS, REKOMENDACIJOS, SPRENDIMAI, BENDRIJOS ...
  
>> Daugiau...


Violeta Baltrūnienė
 
Įstaigų veiklos dokumentavimas
 
9,84 Eur
978-9955-695-79-0

        Tai trečioji Violetos Baltrūnienės mokomosios knygos „Įstaigų veiklos dokumentavimas“ pataisyta ir papildyta norminėmis naujovėmis laida.
       Pirmajame skyriuje pateikiama dokumentų valdymo (raštvedybos) istorinės raidos apžvalga, pradedant rašto istorine raida ir baigiant dokumentų valdymo po nepriklausomybė ...

  
>> Daugiau...


Violeta Baltrūnienė
 
Dokumentų valdymas: teorija ir praktika
 
10,42 Eur
978-9955-880-92-9
Mokomoji knyga „Dokumentų valdymas: teorija ir praktika“ skiriama organizacijų vadybininkams, dokumentų ir informacijos valdymo specialistams, aukštųjų mokyklų studentams bei kitiems su dokumentų rengimu ir tvarkymu susijusiems asmenims.
Leidinį sudaro septyni skyriai.
Pirmajame skyriuje aptariami valdymo ir dokumentų informacijos ryšys bei įstaigos dokumentų valdymo organizavimas, įvairiais aspektais apžvelgiama dokumento sąvokos samprata, dokumentai klasifikuojami pagal ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“