Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Verslas


Jonas Vėlyvis
 
Euroverslas: asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo laisvas judėjimas
 
10,26 Eur
ISBN9955-497-80-7
Dabar, kai Lietuva yra Europos Sąjungoje (ES), verslo laiką, vietą, būdą, kiekį, kokybę ir daug kitų parametrų didžia dalimi reguliuoja ES dokumentai. Ši knyga padės Lietuvos verslininkams bendrauti su kitų ES šalių verslininkais vadovaujantis naujomis bendromis sąvokomis bei dokumentais. Knygoje aprašyti pagrindinės ES sąvokos (REGLAMENTAI, DIREKTYVOS, REKOMENDACIJOS, SPRENDIMAI, BENDRIJOS ...
  
>> Daugiau...


Julija Žutautienė
 
Komercijos pagrindai
 
5,80 Eur
978-9955-695-69-1
Knygoje “Komercijos pagrindai” apibūdinamas komercijos procesas prekybos įmonėse. Analizuojami pirkimo-pardavimo procesą įtakojantys veiksniai – paklausa ir pasiūla, asortimento ir kainų politika, prekių sandėliavimas, atsargos, prekių pakavimas bei ženklinimas. Išskiriamas rinkos dalyvių vaidmuo realizuojant prekes. Pateiktos temos sudaro sąlygas studentų, jaunųjų verslininkų kūrybiniam ir kritiniam mąstymui bei verslumui ugdyti. ...
  
>> Daugiau...


Eugenija Gečienė
 
Marketingo strategija ir valdymas
 
1,97 Eur
ISBN 9955-497-60-2
Marketingo strategijos ir marketingo valdymo teorijos glausta apžvalga skirta rinkodarą ir vadybą studijuojantiems studentams, rinkodaros specialistams rengiantiems rinkodaros planus ir analizes. Mokomojoje knygelėje atmintinės ir studento konspekto forma apžvelgiama: • Strateginis marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė (Strateginis, taktinis planavimas; marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui; marketingo planavimo organizavimas, kontrolė bei įvertinimas; marketingo informacinė sistema). • Įmonių marketingo ...
  
>> Daugiau...


Laima Unterhauser
 
Marketingo tyrimai
 
4,60 Eur
ISBN9955-722-06-1
Mokomojoje knygoje išdėstyta teorinė medžiaga apie marketingo ir rinkos tyrimus, jų metodologiją, atlikimo techniką, o lygiagrečiai su ja – klausimai diskusijoms, praktinės užduotys, papildančios teorines marketingo tyrimų žinias. Pabaigoje pateikiami marketingo tyrimo dalyko kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Knyga naudinga aukštųjų mokyklų vadybos ir verslo administravimo studijų krypties studentams, ...
  
>> Daugiau...


Aleksandras Vytautas Rutkauskas
 
Pelno inžinerija
 
6,72 Eur
ISBN9955-695-56-1
Neretai pakankamas veiklos pelningumas yra būtina tos veiklos pradėjimo ar tęstinumo sąlyga. Savo ruožtu, veiklų ir jas supančių aplinkybių įvairovė reikalauja adekvačių pelningumo matavimo būdų ir metodų. Monografijoje sprendžiamos dvi veiklos pelningumo vertinimo sprendimams vykdyti būtinos problemos.
 
  
>> Daugiau...


Algis Žvirblis
 
Rinkovados analizės principai ir metodologija
 
8,01 Eur
ISBN9955-497-83-1
Monografijoje nagrinėjami įmonės rinkovados sistemos efektyvumo analizės principai ir metodai remiantis rinkovados uždavinių formalizacija ir išplėtota vadybinės ekonomikos teorija.
 
Šio leidinio akcentai – prekės naudingumo, jos vartojamųjų savybių ir konkurencingumo vertinimo teorija, makroaplinkos elementų matematiniai modeliai, rinkovados ...
  
>> Daugiau...


Jonas Vėlyvis
 
Statyba
 
6,95 Eur
ISBN9955-539-11-9
Šiame vadovėlyje ir stengtasi nors bendrais bruožais supažindinti būsimus statybų dalyvius su normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose esančiais reikalavimais statiniams. Tai yra naujas dalykas, nes mūsų šalies statybos normatyvai derinami prie tarptautinių reikalavimų.
 
Tačiau ir savi dokumentai neturi prieštarauti ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Ūkio subjektų finansai
 
5,44 Eur
ISBN9955-519-57-6
Šis vadovėlis parengtas pagal aukštųjų neuniversitetinių studijų kurso programą ir skirtas studijuojantiems finansus, draudimo vadybą, bankininkystę ir buhalterinę apskaitą. Vadovėliu galės pasinaudoti ir universitetų studentai bei visi kiti, besidomintys finansais ir jų valdymu.
 
Vadovėlio medžiaga suskirstyta į skyrius pagal temas: „Į ...
  
>> Daugiau...


Jonas Vėlyvis
 
Verslas pasaulio prekybos sąlygomis
 
9,55 Eur
ISBN9955-592-38-9
Studentams skirtame vadovėlyje pateikiama Lietuvos Respublikos įstojimo į Pasaulinę Prekybos Organizaciją (PPO) sąlygos. Vadovėlyje išlaikoma smedžiagos išdėstymo lygiagretumo principas, t. y. pateikiant PPO nuostatas, specialiai įdedama ir Lietuvos verslo aplinkos derinimo prie PPO (taig iir prie ES) reikalavimų procedūros, stojant į PPO. Dabar besimokantys verslininkauti ir praktikai jau galės, lygindami į ...
  
>> Daugiau...


Eugenija Gečienė
 
Verslo ekonomika
 
2,36 Eur
ISBN9955-497-26-2
Lietuvoje, atkūrus Nepriklausomybę, prasidėjo naujas vystymosi etapas visose srityse: politinėje, ekonominėje, socialinėje ir kt. Perėjimas nuo centralizuoto valdymo į rinkos ekonomiką iš esmės pakeitė mūsų šalies ekonominį gyvenimą.
 
Pakito prekių ir paslaugų pardavimo rinkos, Lietuvos ūkio struktūra, atsirado ...
  
>> Daugiau...


Angelė Paulavičiūtė
 
Verslo etikos būklė Lietuvoje
 
3,60 Eur
ISBN9955-497-50-5
Leidinys skiriamas studijuojantiems verslą, dėstytojams, taip pat verslininkams. Leidinyje nagrinėjama verslo etikos samprata, teoriniai ir praktiniai verslo etikos klausimai. ...
  
>> Daugiau...


Lidija Bubilaitienė
 
Verslo plano sudarymas
 
2,66 Eur
ISBN9955-722-02-9
Metodiniai nurodymai skirti įvairių studijų programų ir formų kolegijų studentams, rengiantiems verslo planus. Šiuose metodiniuose nurodymuose pateiktas visų verslo plano dalių aprašymas, nurodant pagrindinius reikalavimus kiekvienai iš jų.
...
  
>> Daugiau...


Laimutė Gegieckienė,
Aldona Graikšienė
 
Verslumas
 
11,53 Eur
978-9955-880-24-0
       Mokymosi priemonė „Verslumas“ parengta pagal smulkiojo verslo organizatoriaus rengimo standartus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą bei kt. dokumentus. Mokymosi priemonėje atskleidžiama verslumo svarba šiuolaikinėje aplinkoje, jo esmė ir nauda ne tik visuomenei bet ir besimokančiajam.
 
  
>> Daugiau...


Rolandas Drejeris
 
Metodinės kursinio darbo "Darbo organizavimas maitinimo įmonėse" rekomendacijos
 
1,32 Eur
ISBN9955-519-05-3
Metodinės kursinio darbo „Darbo organizavimas maitinimo įmonėse“ rekomendacijos skirtos studijuojantiems Vilniaus kolegijoje maitinimo verslo organizavimo studijų programą bei kitų aukštųjų mokyklų panašių studijų programų studentams.
 
Metodines rekomendacijas sudaro 2 dalys. Pirmoje dalyje pateikiami kursinio darbo tikslai, siūlomų temų sąrašas, ...
  
>> Daugiau...


Rita Puteikienė
 
Verslo ekonomika
 
5,50 Eur
978-9955-519-92-8

Kiekvienas verslo įmonėje ketinantis dirbti vadybininkas turi  būti platesnio profilio specialistas, jo veikla bus sėkminga tik tada, kai jis turės pakankamai ekonominių žinių, mokės rasti reikalingą informaciją, ją tvarkyti ir analizuoti. Gamybos vadybininkams bei smulkių įmonių savininkams reikia suprasti finansų sąvokas, rodiklius, pagrindinius finansų valdymo tikslus bei apskaitos ir įmonės veiklos ...

  
>> Daugiau...


Anastasija Vasiljeva
 
Maitinimo įmonių veiklos organizavimas
 
4,72 Eur
978-9955-880-77-6
Pirmojoje šio darbo dalyje aptarta maitinimo įmonių klasifikavimo esmė, dabartinė situacija ir klasifikavimo būtinumas. Antroje knygos dalyje analizuojama paslaugų teorija. Paslaugos yra esminė šiuolaikinės ekonomikos sudedamoji dalis, jos vis labiau skverbiasi į vidaus gamybos procesus, be jų ši sistema negalėtų sėkmingai bei efektyviai funkcionuoti. Be to, ...
  
>> Daugiau...


Renata Korsakienė,
Virginija Grybaitė
 
Strateginis organizacijų valdymas
 
7,09 Eur
978-9955-880-86-8
Ši mokomoji knyga yra pagrįsta pripažintomis strateginio valdymo teorijomis ir praktinėmis koncepcijomis. Mokomasis leidinys apima pagrindines organizacijos verslo ir korporacijos lygmens strategijas, analizuoja strategijos ir įmonės veiklos organizavimo suderinimo bei strateginių pokyčių valdymo klausimus.
Leidinys skiriamas studentams, studijuojantiems verslo vadybos ir įstaigų vadybos pagrindinių studijų programas. Be to, leidiniu gali nau­dotis inžinerines ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Verslo finansų valdymas
 
8,21 Eur
978-609-436-022-0
Mokomoji knyga „Verslo finansų valdymas“ skiriama socialinių mokslų krypčių studentams, verslo, ūkio subjektų bei viešojo sektoriaus darbuotojams. Leidiniu galės naudotis ir tie skaitytojai, kurie nori įgyti daugiau verslo finansų žinių, geriau suvokti vykstančius procesus verslo įmonėje ir gebėti priimti tinkamus ekonominius sprendimus. Mokomosios knygos tikslas – suteikti verslo finansų organizavimo, rizikos valdymo ir kapitalo formavimo ž ...
  
>> Daugiau...


Laima Šapalienė,
Sigita Valentukevičienė,
Jūratė Zakarienė
 
Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai
 
11,85 Eur
978-609-8122-05-3
       Atsigaunant Lietuvos ekonomikai, gerėjant verslumo rodikliams šalyje dažnas iš mūsų pradeda galvoti apie verslo kūrimą. Fizinis asmuo gali užsiimti individualia veikla (tai veikla įsigijus verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą) arba steigti juridinio asmens teises turinčias įmones. Įmonių veiklos tipų pasirinkimas gana platus – nuo mažųjų ...
  
>> Daugiau...


Stanislava Stungurienė
 
Operacijų valdymas
 
19,79 Eur
978-609-433-013-1

Operacijų valdymas yra svarbi, visa apimanti veikla, kuri gali būti gerai vykdoma, jeigu yra kompetetingų specialistų. Todėl studentams,mokslo darbuotojams, įmonių vadybininkams ir visiems, norintiems geriau suvokti vadybos meną, ypač svarbu gerai išmanyti operacijų valdymo techniką ir taikyti ją siekiant efektyvaus transformacijos proceso valdymo.

Operacijų valdymui būdingas reikalavimų formavimo ir jų įgyvendinimo bū ...

  
>> Daugiau...


L. Urbšienė,
P. Dubinskas,
S. Stungurienė
 
Finansinių sprendimų modeliavimas: kompiuterizuoti skaičiavimai
 
34,56 Eur
978-609-95404-1-2
Knygoje sujungiama kompiuterinių modelių rengimo metodika su konkrečiais finansinių skaičiavimų pavyzdžiais, pateikiama daug praktiškų sprendimų pavyzdžių. Finansų krypties studijų programų studentams naudinga susipažinti su elektroninės skaičiuoklės Excel finansinių funkcijų naudojimo ypatumais, papildomai gilinant su skolos finansinėmis priemonėmis susijusias žinias, ir išteklių optimalaus paskirstymo uždaviniais, kurie sprendžiami ...
  
>> Daugiau...


Antanas Apynis,
Stanislava Stungurienė
 
Verslo ir vadybos matematika
 
32,30 Eur
978-609-95404-0-5
Šis matematikos vadovėlis skiriamas pirmiausia universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja ekonomiką, finansus, verslą ir vadybą.
Knygoje įvadiniame skyriuje pateikiama matematikos žinių, kurios gali palengvinti knygos skaitymą. Pirmą skyrių sudaro tiesinės algebros pradmenys su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Matematinės analizės pagrindų dėstymas antrame skyriuje iš karto siejamas su ribinės ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“