Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Kalbos


Rožė Jasudavičiūtė,
Elvyra Kondraškienė,
Janina Buitkienė
 
Active lexis and background information
 
2,95 Eur
9955-497-97-1
This book is a second updated edition of “English in Topics”. It pursues three major aims. The first aim is to provide third year students with active vocabulary on a number of topics. This is meant to promote learners’ speaking and writing competence. The vocabulary is arranged in a system which enables learners to see interrelation between/among words, thus ...
  
>> Daugiau...


Živilė Mitrikienė
 
Anglų-lietuvių kalbų žodynas turizmo ir paslaugų darbuotojams
 
6,46 Eur
ISBN9955-519-40-1
       Pastaraisiais metais Lietuvoje sparčiai plėtojamas turizmas, daugėja viešbučių, restoranų. Didėja kvalifikuotų specialistų, gebančių laisvai bendrauti užsienio kalbomis, poreikis. Šis anglų – lietuvių kalbų žodynas skirtas turizmo ir paslaugų industrijos darbuotojams, turizmo ir viešbučių administravimo bei maitinimo organizavimo specialybių studentams, dėstytojams bei ...
  
>> Daugiau...


Daiva Rakauskienė
 
Environmental protection
 
3,24 Eur
ISBN9955-695-52-8
„Environmental protection“ – tai mokomasis leidinys, skirtas aplinkosaugos studijų krypties studentams, norintiems praplėsti aplinkosaugos bei anglų kalbos žinias. Knygelėje pateikti tekstai ir užduotys, kurie padės išmokti ir įtvirtinti naują leksiką.
...
  
>> Daugiau...


Alfonso Rascon Caballero
 
Ispanų kalbos kursas II dalis su CD
 
7,10 Eur
ISBN9955-695-37-4
Tai jau antroji ispanų kalbos vadovėlio dalis. Ji yra nuoseklus pirmosios dalies tęsinys. Čia pateikiamas praktinis gramatikos pritaikymas, kuris papildo pirmoje dalyje įgytas žinias ir padeda besimokančiam ispanų kalbos laisviau bendrauti, kalbėti sudėtingesnėmis temomis; apibūdinti savo įpročius, pomėgius, profesinę ar akademinę veiklą, kalbėti apie praeitį naudojant įvairias ...
  
>> Daugiau...


Alfonso Rascon Caballero
 
Ispanų kalbos kursas III d. su CD
 
7,29 Eur
978-9955-695-97-4
Tai jau trečioji, bet ne paskutinė ispanų kalbos vadovėlio dalis. Joje skaitytojai įgis bendravimui reikalingų žinių, išmoks kaip papasakoti savo ar kitų žmonių biografiją, įvairias istorijas derinant būtuosius laikus, taip pat susipažins su būsimaisiais laikais, liepiamąja nuosaka. Šioje dalyje pateikiami tekstai įvairiomis temomis - sportas, namai, atostogos, įpročiai ir ...
  
>> Daugiau...


Alfonso Rascon Caballero
 
Ispanų kalbos kursas. I dalis su CD
 
7,16 Eur
ISBN9955-497-96-3
Šis „Ispanų kalbos kursas“ yra pirmoji naujo ispanų kalbos vadovėlio dalis. Leidinys skirtas lietuviškai kalbančiam skaitytojui, nes parengtas remiantis ilgamete autoriaus patirtimi, dėstant ispanų kalbą lietuviams. Vadovėlis tinkamas naudoti ispanų kalbos kursuose, taip pat mokantis savarankiškai. Kursą sudaro 20 pamokų, kuriose pateikiama kasdieniam bendravimui būtina gramatika. Pamokų žodynas remiasi šiuolaikine ispanų š ...
  
>> Daugiau...


Autorių kolektyvas
 
Kalbų mokymo ir mokymosi patirtis
 
3,30 Eur
ISBN9955-497-81-5

           Šiame straipsnių rinkinyje yra aptariamos Klaipėdos verslo ir technologijų kolgegijos dėstytojų iškeltos lietuvių bei užsienio kalbų vartojimo problemos, teikiami pavyzdžiai, kaip efektyviai mokytis ir mokyti kalbos, norint pasiekti pageidaujamą kalbos mokėjimo lygį. Taip pat yra pateikti keleto tyrimų rezultatai, kurie pagrindž ...

  
>> Daugiau...


Regina Kurpavičitė
 
Medicinos terminų prancūzų - lietuvių kalbų žodynas
 
8,82 Eur
ISBN9955-695-11-0
Metodinė priemonė skirta biomedicinos srities aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių studijų studentams, įvairių sričių medikams, paramedikams, plačiajai visuomenei besidominčiai specialiąja medicinos literatūra prancūzų kalba.
 
Žodyną sudaro prancūziški medicinos terminai ir išsireiškimai, o greta – lietuviški ...
  
>> Daugiau...


Rūta Beltytė
 
Prancūzų kalbos gramatika
 
3,18 Eur
ISBN9955-695-25-0
Ši knygelė- tai prancūzų kalbos gramatikos paaiškinimai su pavyzdžiais ir pratimais. Ji skirta tiems, kas turi nemažai prancūzų kalbos žinių, ir nori jas susisteminti.
 
Čia pateikiami atsakymai i dažniausiai besimokantiems iškylančius klausimus, parodomi lietuvių ir prancū ...
  
>> Daugiau...


Irena Čeikauskaitė
 
Proverbs sayings and quatations on work and busines
 
1,83 Eur
ISBN9955-519-26-6

    Patarlės, posakiai ir citatos apie darbą ir verslą.
    Kiekvienos temos gale yra glausta santrauka ir kontroliniai klausimai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra kontrolinės užduotys bei testai studentų savarankiškam darbui ir žinių kontrolei. Vadovėlio pabaigoje yra testų ir užduočių atsakymai.

...
  
>> Daugiau...


S.Skruzdienė,
D.Stunžėnienė
 
Textsammlung mit aufgaben fuer Jurastudenten
 
9,67 Eur
978-9955-695-87-5
Mokomasis leidinys parengtas teisės studijų studentams, besimokantiems vokiečių kalbos. Leidinys sudarytas iš tekstų (laikraščių pranešimų, internete pateiktos informacijos teisės temomis) ir užduočių pagal tekstus.
 
Mokymo priemonė skirta teisinei leksikai išmokti ir įtvirtinti, specialybės literatūros skaitymo ir ...
  
>> Daugiau...


Igor Šmeliov
 
The fundementals of harmony in the art of ancient
 
16,49 Eur
ISBN9955-497-68-8
1994 metais speciali Sankt Peterburgo valstybinės meno ir pramonės akademijos taryba išklausė RF Valstybinės premijos laureato Igorio Pavlovičiaus Šmeliovo pranešimą, kuriame pristatyti ilgamečių neįprasto senovės Egipto paminklo tyrinėjimų rezultatai. Šį paminklą XX a. pradžioje Sacharoje surado anglų ekspedicija.
 
  
>> Daugiau...


Marija Talandienė
 
Writing the english essay:a diagram instruction method
 
2,53 Eur
ISBN9955-497-11-4
        Pagalbinė mokomoji priemonė aukštesniųjų kursų studentams, kurioje nubrėžiamos esės rašymo gairės: planavimas, kūrimas, tikrinimas. ...
  
>> Daugiau...


Milda Kiškytė
 
Basic English of performing arts
 
8,70 Eur
978-9955-519-96-6
Ši mokymo/si priemonė skirta ne tik meno ir socialinių mokslų srities studentams, bet ir visiems, besidomintiems menu ir kultūra. Knygą galima naudoti paskaitų metu, taip pat ir mokantis savarankiškai.
Mokymo/si priemonė sudaryta iš 20 teminių skyrių, kurių kiekviename rasite:
• pratimus specialiosios meno kalbos įgūdžių įtvirtinimui;
• adaptuotus tekstus ir užduotis profesinės ...
  
>> Daugiau...


Birutė Zabarauskienė
 
English for students of social work and social pedagogics
 
5,55 Eur
978-9955-880-36-3
Anglų kalbos mokymo medžiaga socialinio darbo bei pedagogikos studentams yra parengta atsižvelgiant į studentų, baigusių vidurinę mokyklą, anglų kalbos mokėjimo lygį.
        1-ojoje dalyje yra nemažai tekstų, skirtų studentams – būsimiems socialiniams darbuotojams bei socialiniams pedagogams susipažinti su profesine terminologija, reikalinga jų būsimoje veikloje. Todėl pristatomos iš ...
  
>> Daugiau...


Živilė Mitrikienė,
Zita Dambrauskienė
 
Anglų-lietuvių ir vokiečių-lietuvių dialogai viešbučių darbuotojams
 
1,93 Eur
978-9955-519-22-3
      „Anglų-lietuvių ir vokiečių-lietuvių kalbų dialogai viešbučių darbuotojams“ - tai parankinė priemonė turizmo ir viešbučių administravimo studijų programų studentams. Šiuo leidiniu gali naudotis viešbučių darbuotojai, ji pravers ir mėgstantiems keliauti.
       Tai dialogų rinkinys, padedantis susikalbėti viešbučių ...
  
>> Daugiau...


Jolita Lubienė
 
L'adolescence et ses problemes
 
5,55 Eur
978-9955-880-40-0
Leidinys „Paauglystė ir jos problemos“ - tai mokymo(si) medžiaga prancūzų profesinei kalbai lavinti ir gilinti. Ji skirta socialinės pedagogikos bei socialinio darbo studentams.
Mokomoji knyga sudaryta iš keturių dalių su savikontrolės ir diskusiniais klausimais, leksikos užduotimis bei profesiniu žodynu: paauglystė 13 - 19 metai; rūkymo žala; alkoholio žala; toksinės medžiagos: vaistai ir ...
  
>> Daugiau...


Edita Kristina Kaurynienė
 
Fachtexte für veterinärmediziner
 
5,76 Eur
978-609-436-002-2
    Mokomoji priemonė skirta veterinarinės medicinos studentų, besimokančių vokiečių kalbos, skaitymo gebėjimams ir lingvistinei kompetencijai ugdyti.
    Ši mokymo priemonė padės ugdyti profesinius komunikacinius ir tobulinti bendruosius praktinius užsienio kalbos įgūdžius, būtinus veterinarijos specialistui.
    Mokant specialybės užsienio kalbos vienas iš ...
  
>> Daugiau...


Valentina Zemkauskienė
 
Anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų ekonomikos terminų žodynas
 
17,17 Eur
978-9955-880-95-0
Žodynas skirtas ekonomikos specialybės studentams, dėstytojams, vertėjams bei specialistams, dirbantiems įvairiose ekonomikos srityse. Jis taip pat bus naudingas verslo ir kitų socialinių mokslų studentams ir darbuotojams. Leidinio pagrindą sudaro angliškieji ir lietuviškieji baziniai finansų, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, investicijų, draudimo, verslo ekonomikos bei bendrieji ekonomikos terminai.
Žodynas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: anglų ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“