Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Fizika


Vytautas Karpus
 
Dvimačiai elektronai
 
10,13 Eur
ISBN9955-497-47-5

           Ši knyga yra „Kvantinių puslaidininkinių darinių“ kurso vadovėlis. Kvantiniai puslaidininkiniai dariniai - šiuolaikinės kietųjų kūnų fizikos šaka, kvantinių duobių, supergardelių, heterosandūrų, kvantinių gijų ir taškų fizika, nagrinėjanti dvimačių bei vienmačių elektronų ir „sintetinių atomų“ fizikines savybes.

  
>> Daugiau...


Algirdas Matulis
 
Kietojo kūno fizika
 
6,71 Eur
ISBN9955-497-03-3
Algirdo Matulio vadovėlis Kietojo kūno fizika jau tapo populiaria fizikų knyga Lietuvos universitetuose. Ji iš esmės skiriasi nuo tradicinių universitetinių teorinių kursų: mechanikos, elektrodinamikos, kvantinės mechanikos ir statistinės fizikos, kuriuose nagrinėjamas koks nors vienas gerai nusisekęs matematinis modelis (Niutono lygtis, Maksvelo lygčiū sistema ar Šrėdingerio lygtis). Kietojo kū ...
  
>> Daugiau...


Antanas Bartkevičius
 
Dvinarės ir daugianarės žvaigždės
 
4,81 Eur
ISBN9955-497-87-4
Knyga gali būti panaudota dėstant astronomijos kursus universitetų Fizikos bei Gamtos mokslų fakultetuose, ją galima panaudoti ir kaip pagalbinę priemonę, dėstant bendrosios fizikos, teorinės mechanikos bei fizikos ir astronomijos istorijos kursus. Knyga taip pat galėtų pasinaudoti astronomai – tiek profesionalai, tiek mėgėjai. Knygoje pateikiamas trumpas dvinarių žvaigždžių aprašymas. ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Matulis
 
Elektrodinamika (minkšti viršeliai)
 
6,23 Eur
ISBN9955-497-00-9
Leidinys yra skiriamas aukštųjų mokyklų tiksliųjų mokslų specialybių studentams. Jo tikslas - supažindinti studentus su su svarbiausiais elektriniais ir magnetiniais reiškiniais, vystyti sudėtingų matematinės fizikos modelių panaudojimo įgūdžius. ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Matulis
 
Kompleksiniai skaičiai ir funkcijos
 
6,46 Eur
ISBN9955-497-28-9

Fizikos fakultetuose skaitoma nemažai matematinių kursų: matematinė analizė, diferencialinės lygtys, matematiniai fizikos metodai. Juose labai dažnai naudojami kompleksiniai skaičiai ir funkcijos, nes tai - pagrindinė priemonė analizuojant tiesinius matematinius modelius, kurie labai populiarūs fizikoje.

Algirdo Matulio vadovėlyje Kompleksiniai skaičiai ir  funkcijos surinkta beveik viskas apie ...

  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“