Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Finansai


Ona Buckūnienė
 
Finansai
 
3,24 Eur
ISBN9955-4918-6-3
Ši mokymo priemonė skiriama mokymo institucijų studentams, besimokantiems buhalterinės apskaitos, finansų, bankininkystės, draudimo, verslo vadybos, turizmo administravimo bei studijuojantiems pagal kitas programas. Knygos pabaigoje pateikiami norminiai aktai ir literatūros šaltiniai, kuriais buvo naudotasi ją rašant. Taip pat pridedamas pagrindinių sąvokų (lietuvių-anglų kalbomis) žodynėlis. ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Finansinė apskaita
 
5,40 Eur
ISBN9955-519-12-6
Knyga skirta buhalterinės apskaitos, finansų, verslo vadybos ir kitų studijų programų studentams. Knygoje pateikti buhalterinės apskaitos organizavimo įmonėse bendrieji principai, trumpalaikio, ilgalaikio turto, pajamų ir sąnaudų, savininkų nuosavybės bei įsipareigojimų apskaitos pagrindai. Šia knyga gali naudotis ne tik studijuojantieji apskaitos dalykus, bet ir jau turintys buhalterinį išsilavinimą, tačiau norintys suprasti ...
  
>> Daugiau...


Ona Buckūnienė
 
Įmonių finansai
 
5,28 Eur
ISBN9955-4918-7-1
Mokomoji priemonė skirta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams. Medžiaga suskirstyta į skyrius pagal temas: Įvadas į įmonių finansų valdymą, Finansų valdymo elementai, Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai, Trumpalaikio turto valdymas, Kreditavimas, Investicijos, Finansinio rezultato valdymas, Finansinis prognozavimas, Atsiskaitymų tvarkymas. Rašant darbą buvo naudojamasi įvairiais norminiais aktais ir literatūros šaltiniais. Jie pateikiami leidinio pabaigoje. Taip pat š ...
  
>> Daugiau...


Jadvyga Jurevičienė,
Vilija Kolaitienė
 
Buhalterinės apskaitos praktinė užduotis nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės, II laida
 
11,10 Eur
ISBN 978-609-8122-18-3
       Tai antrasis pataisytas ir papildytas Buhalterinės apskaitos pagrindų praktinės užduoties leidinys. Jame atnaujinta užduotis, pataisyti pirmajame leidime pasitaikę netikslumai. Naujame leidinyje apskaitos duomenys pateikti eurais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatas.
       Buhalterinės ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Ūkio subjektų finansai
 
6,59 Eur
ISBN9955-519-57-6
Šis vadovėlis parengtas pagal aukštųjų neuniversitetinių studijų kurso programą ir skirtas studijuojantiems finansus, draudimo vadybą, bankininkystę ir buhalterinę apskaitą. Vadovėliu galės pasinaudoti ir universitetų studentai bei visi kiti, besidomintys finansais ir jų valdymu.
 
Vadovėlio medžiaga suskirstyta į skyrius pagal temas: „Į ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Valstybės ir tarptautiniai finansai
 
4,20 Eur
ISBN9955-519-49-5
Mokomoji knyga skiriama finansų ir ekonomikos specialybių studentams. Besidomintys šiais klausimais skaitytojai galės pagilinti žinias finansų, biudžeto, bankų ir draudimo srityse.
 
Leidinyje apibūdinama valstybės finansų sistema, plačiau nagrinėjama valstybės, tai yra centralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo ir naudojimo tvarka, ...
  
>> Daugiau...


Jonas Žaptorius
 
Apskaitos uždavinynas
 
6,51 Eur
ISBN9955-695-09-9
       Apskaitos aplinka labai sparčiai keičiasi ir perėjimas prie asmeninių kompiuterių, išaugęs visuomenės domėjimasis mokesčių politika bei aktyvus pasaulinės ekonomikos globalizacijos procesas veikia apskaitos tikslus ir esmę.
 
Save gerbiantis pilietis, lygiai kaip ...
  
>> Daugiau...


Kazimiera Petrauskienė,
Romualdas Bartaška
 
Apskaita biudžetinėse įstaigose. II laida
 
6,15 Eur
978-9955-519-73-7
Leidinio tikslas – apžvelgti šiuo metu biudžetinėse įstaigose taikomą apskaitą. Sudarant knygą naudoti dabar galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Finansų ministerijos ir savivaldybių įsakymai, potvarkiai ir kiti norminiai aktai bei įvairių biudžetinių įstaigų praktinio darbo patirtis.
 
Leidinyje vartojami terminai ir sąvokos yra paimti ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Apskaitos pradmenys. Uždavinynas
 
3,84 Eur
ISBN9955-519-31-2
Šio uždavinyno tikslas - padėti studentams metodiškai ir efektyviai įsisavinti apskaitos pradmenų dalyką ir ugdyti ekonominį mąstymą. Leidinys skiriamas aukštųjų neuniversitetinių mokyklų studentams, besimokantiems buhalterinės apskaitos, finansų, bankininkystės ir verslo vadybos.
 
Knygą sudaro skyriai apie apskaitinės informacijos ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Buhalterinė apskaita
 
6,32 Eur
ISBN9955-519-53-3
  Šioje knygoje glaustai bei aiškiai apžvelgiami ir išaiškinami bendrieji buhalterinės apskaitos pagrindai . Mokomojoje knygoje aiškinamas apskaitos organizavimas įmonėje, piniginio turto apskaita, atsargų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, darbo apmokėjimo apskaita, sąnaudų apskaita, pajamų apskaita, nuosavo kapitalo apskaita, įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas bei finansinė atskaitomybė. - Knygos prieduose ...
  
>> Daugiau...


Ana Samuilova,
Jurgita Lieponienė
 
Kompiuterizuota apskaita
 
5,22 Eur
ISBN9955-987-15-4

          Mokomoji knyga yra skirta kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų buhalterinių specialybių studentams, sprendžiantiems uždavinius su buhalterinės apskaitos „STEKAS-apskaita“ moduliais: Didžioji knyga, Pirkimai, Pardavimai. Medžiaga parengta taip, kad ja galėtų naudotis dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai, nagrinėjantys problemas, susijusias su ...

  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Finansų teorijos pagrindai
 
6,83 Eur
978-609-436-012-1
       Mokomoji knyga „Finansų teorijos pagrindai“ skirta kolegijų studentams. Autorės nuomone, dar nepakanka mokslinių leidinių apie finansų teoriją, todėl šia knyga galės pasinaudoti ir studijuojantys universitetuose finansus, buhalterinę apskaitą, verslo ekonomiką, draudimą, bankininkystę ir kitas ekonomikos sritis bei norintys pagilinti žinias apie pinigus, finansus, biudžetą, valstybės skolas, tarptautinius finansus. Raš ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Apskaitos pradmenys III laida
 
6,92 Eur
978-609-436-015-2
Leidinyje pateikiamas įvadinis apskaitos kursas, apibūdinantis svarbiausius apskaitos sistemos elementus, jų esmę ir paskirtį. Įsisavinus šį kursą, studijuojami kiti apskaitos ir su ja susiję dalykai. Šioje knygoje pateikiamas bendras buhalterinės apskaitos apibūdinimas, aptariama turto ir nuosavybės esmė apskaitoje, finansinės atskaitomybės sudėtis ir bendrieji rengimo principai, nagrinėjamos sąskaitos ir dvejybinis įrašas, ūkinių ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Verslo finansų valdymas
 
8,63 Eur
978-609-436-022-0
Mokomoji knyga „Verslo finansų valdymas“ skiriama socialinių mokslų krypčių studentams, verslo, ūkio subjektų bei viešojo sektoriaus darbuotojams. Leidiniu galės naudotis ir tie skaitytojai, kurie nori įgyti daugiau verslo finansų žinių, geriau suvokti vykstančius procesus verslo įmonėje ir gebėti priimti tinkamus ekonominius sprendimus. Mokomosios knygos tikslas – suteikti verslo finansų organizavimo, rizikos valdymo ir kapitalo formavimo ž ...
  
>> Daugiau...


Aldona Dulinskienė,
Jadvyga Jurevičienė,
Vilija Kolaitienė
 
Buhalterinės apskaitos užduotys
 
12,94 Eur
ISBN 978-609-8122-21-3

Tai antrasis pataisytas ir papildytas „Buhalterinės apskaitos užduotys“ leidinys, kuriame atnaujintos užduotys, pataisyti pirmajame leidime pasitaikę netikslumai. Naujame leidinyje apskaitos duomenys pateikti eurais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatas.

 

„Buhalterinės apskaitos užduotys“ skirtos studijuojantiems finansus, buhalterinę apskaitą, ekonomiką ar verslo vadybą ...

  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“