Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Etika


Nijolė Vasiljevienė
 
Etikos infrastruktūros diegimas sveikatos priežiūros organizacijose
 
28,50 Eur
ISBN9955-497-73-4
Knygoje iškeliamos pagrindinės organizacijų etikos problemos, apibrėžiamos esminės šiuolaikinės dalykinės etikos sampratos, susiejant jas su Lietuvoje vyraujančiais moralės stereotipais bei sveikatos priežiūros organizacijų veiklos aktualijomis ir efektyvios vadybos šioje institucijoje užduotimis; apimamas ir aiškinamas platus sveikatos priežiūros organizacijų problemų spektras, atskleidžiamas medicinos ir verslo są ...
  
>> Daugiau...


Nijolė Vasiljevienė
 
Organizacijų etika: institucinės etikos vadybos sistemos
 
33,45 Eur
ISBN9955-497-84-X
      Šioje knygoje analizuojama - organizacijų etikos - paradigma, apibrėžiamos esminės šiuolaikinės - postmodernios konstruktyvistinės - dalykinės etikos sampratos, kurios susiejamos su Lietuvoje vyraujančiais moralės stereotipais bei organizacijų veiklos aktualijomis jų efektyvios vadybos užduotimis; apimamas ir aiškinamas platus organizacijų etikos problemų spektras, atveriami nauji profesinės etikos determinuoti moralinių svarstymų horizontai, kurie šiandien neišvengiamai įtraukia tikslingą vertybių vadybą - etikos institucionalizavimą organizacijose.
...
  
>> Daugiau...


Milda Andrašiūnienė,
Ilona Jokimavičienė
 
Analizuokime ir spręskime
 
4,50 Eur
ISBN9955-519-69-X
Knyga skirta studentams, studijuojantiems „Socialinės pedagogikos“, „Socialinio darbo“, „Socialinės etikos“, „Ugdymo psichologijos“, „Bendravimo ir konfliktų sprendimų psichologijos“ dalykus, taip pat ir kitas giminingas disciplinas. Ši metodinė priemonė atspindi nūdienos gyvenimo aktualijas.
 
Ji parengta, remiantis autorių pedagogine patirtimi, studentų pedagoginės praktikos metu patirtais į ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“