Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Elektronika ir informatika


Algirdas Matulis
 
C, C++, OOP Mokomės programuoti
 
10,50 Eur
ISBN9955-497-86-6
1972 metais Denis Riči sukūrė naują C programavimo kalbą ir tikėjosi, kad palengvins darbą programuotojų, kuriančių operacines sistemas ir vargstančių su asembleriu. Rezultatai aplenkė visus lūkesčius. Ne tik 90% UNIX sistemos buvo parašyta šia nauja tarpinio lygio kalba, bet ir toliau C kalba užkariauja vis naujas pritaikymo sritis. Išlaikydama visus aukšto ...
  
>> Daugiau...


Jurgita Lieponienė,
Birutė Ragalytė,
Alma Paukštienė
 
Duomenų bazių projektavimas
 
4,04 Eur
ISBN9955-695-16-1
Leidinys skirtas Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems duomenų bazių projektavimą, duomenų bazių kūrimą su Ms Access. Šis leidinys galėtų būti naudingas visiems, turintiems bazinių informatikos (informacinių technologijų) žinių ir norintiems jas praplėsti ar pagilinti duomenų bazių projektavimo srityje. Kompiuterizuotos informacinės sistemos ...
  
>> Daugiau...


Alma Morkūnienė
 
Grafinių dokumentų rengimas su MS VISIO
 
2,84 Eur
ISBN9955-519-24-X
Programinis produktas Visio 2002 Professional Edition ir Visio 2002 Enterprise Edition - tai galingas grafinis redaktorius, skirtas grafinių dokumentų ir jų priedų parengimui. Ši profesionali programa leidžia mums efektyviai ir patogiai dirbti net didelėse įmonėse. Šiuo paketu galima lengvai ir greitai kurti techninius projektus, diagramas, modelius, juos redaguoti bei keisti ir modeliuoti. Visio 2002 turi dideles interneto ...
  
>> Daugiau...


Alma Paukštienė,
Birutė Ragelytė,
Jurgita Lieponienė
 
Išmokime dirbti su mathcadu
 
2,72 Eur
ISBN9955-695-23-4
Informacinės technologijos sparčiai kinta. Jos vis labiau pritaikomos prie visuomenės poreikių. Mathcad – vienas iš galingiausių matematinių paketų. Turėdamas keletą tūkstančių įvairių operatorių, paketas Mathcad leidžia spręsti algebros, matematinės analizės, diferencialinių lygčių, statistikos ir daugelį kitų matematikos sričių uždavinius. Paketas leidžia naudoti grafiką ir ...
  
>> Daugiau...


Edmundas Garla,
Valentina Dubovskaja
 
Kompiuterinių tinklų projektavimas
 
7,03 Eur
978-9955-519-82-9
Apie kompiuterinių tinklų projektavimą yra parašyta gana daug vadovėlių. Didžiausios informacinių technologijų kompanijos yra sukūrusios savo rekomendacijas kompiuteriniams tinklams modernizuoti. Pasaulyje dažniausiai naudojami tarptautiniai standartai irgi iš dalies reglamentuoja kompiuterių tinklus, kurie yra pati dinamiškiausia informacinių technologijų šaka, todėl projektuodami naują arba modernizuodami seną tinklą susiduriame su gana sudėtingomis ...
  
>> Daugiau...


Stanislovas Pleskas
 
Mikrovaldiklis PIC16F84
 
5,50 Eur
ISBN9955-519-65-7
         Knygoje aprašoma mikrovaldiklio PIC16F84 architektūra, registrai, komandų sistema. Paaiškintos komandos. Atlikta programos analizė. Pateikiami programų pavyzdžiai bei įvairių įtaisų su mikrovaldikliu elektros principinės schemos. Pateiktos JDM programatoriaus schemos. Pabaigoje paaiškinama kaip užprogramuoti mikrovaldiklį panaudojant „Elnec Pg4uw“ ir „ICProg programas bei ...
  
>> Daugiau...


Jūratė Lukšaitė
 
Programavimas Perl kalba
 
5,50 Eur
ISBN9955-586-16-8
Šioje mokomojoje knygoje pateikiami Perl programavimo kalbos pradmenys. Tai nuosekliai išdėstytas įvadas į Perl programavimo kalbą. Šia kalba galima parašyti sudėtingus veiksmus atliekančias programas, kurios pačios savaime nėra sudėtingos. Ši programavimo kalba leidžia sujungti į vieną programą skirtingų programavimo kalbų ir technologijų galimybes.
  
>> Daugiau...


M. Aukštuolienė
 
Projektų valdymas ir rengimas su MS Project
 
3,14 Eur
ISBN9955-519-25-8
Leidinys skirtas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos, kitų fakultetų ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems projektų rengimą bei valdymą, informacijos sistemas, informacijos technologija.
...
  
>> Daugiau...


Gintautas Bražiūnas,
Elena Gasinienė
 
Signalų kodavimo technologijos
 
3,45 Eur
ISBN9955-519-72-X
Spartus skaitmeninės informacijos perdavimo tinklų vystymasis palietė daugelį mūsų gyvenimo sferų. Šiandien atsiradus naujoms technologijoms mobilusis telefonas tampa vis universalesnis globalios telekomunikacijų sistemos įrankis.
 
Tokia telekomunikacijų plėtra pagimdė daug naujų technologijų, kurios susiliedamos ir konkuruodamos tarpusavyje nulemdavo dar spartesnę modernių technologijų plėtrą. Š ...
  
>> Daugiau...


Larisa Lubienė
 
Vizualinės informacijos grafika
 
1,91 Eur
ISBN9955-519-00-2
Šios mokymo knygos tikslas - supažindinti skaitytojus su vizualinės informacijos grafikos pagrindais, padėti suvokti jos poveikį vartotojui ir svarbą.
 
Siekiant užsibrėžto tikslo, knygoje išnagrinėta rašto ir šrifto istorija, šriftų ir epochų vienovė, lietuviškų knygų ir spaudos raida, ...
  
>> Daugiau...


Algirdas Klimavičius,
Irena Vaitkuvienė
 
Metodiniai nurodymai diplominiam projektui rengti
 
1,55 Eur
ISBN9955-9418-0-4
Metodiniuose nurodymuose diplominiam projektui rengti” pateikta medžiaga, kaip įforminti Vilniaus kolegijos elektronikos ir kompiuterių technikos diplomantų diplominio projekto aiškinamąjį raštą, konstruktorių dokumentus (brėžinius, plakatus ir kt.), veikiančio maketo eksploatavimo dokumentus.
 
Pateikti konstruktorių dokumentų pavyzdžiai, nurodymai diplominiam projektui ginti, diplominio ...
  
>> Daugiau...


Rita Vipartienė
 
MS Excel projektinėje veikloje su CD
 
7,68 Eur
978-9955-880-60-8
Šis leidinys skirtas kolegijų studentams, studijuojantiems MS Excel kursą pažengusiųjų lygiu. Mokoma sukurti vartotojui patogią darbo su dokumentais aplinką, kurioje galėtų dirbti net ir mažai turintieji MS Excel žinių. Pateikiami realių įmonių veikloje pritaikomi darbai, užduočių rinkinys studentų savarankiškiems darbams. Mokoma naudotis makrokomandomis, apsaugoti ir kontroliuoti įvedamus duomenis, įmonėje naudojamus popierinius dokumentus ...
  
>> Daugiau...


Darius Plikynas,
Povilas Daniušis
 
Kompiuterinis intelektas ir daugiaagentės sistemos socialinių mokslų srityje
 
15,64 Eur
978-9955-528-18-0
Ši monografija – vienas pirmųjų veikalų, socialinio mokslo kontekste pateikiančių Lietuvos skaitytojams sistematišką apžvalginį įvadą į kompiuterio intelekto bei daugiaagenčių sistemų sritį. Leidinio autoriai tikisi, kad perskaičiusiems knygą šios sritys nebeatrodys svetimos, greičiau – artimos ir natūraliai priimtinos. Monografijoje aptariami imitacinių modelių konstravimo principai daugeliu atvejų yra ne dirbtinai stilizuoti, o tiesiog adaptuoti pagal puikiai ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“