Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Edukologija


Milda Andrašiūnienė,
Ilona Jokimavičienė
 
Analizuokime ir spręskime
 
4,50 Eur
ISBN9955-519-69-X
Knyga skirta studentams, studijuojantiems „Socialinės pedagogikos“, „Socialinio darbo“, „Socialinės etikos“, „Ugdymo psichologijos“, „Bendravimo ir konfliktų sprendimų psichologijos“ dalykus, taip pat ir kitas giminingas disciplinas. Ši metodinė priemonė atspindi nūdienos gyvenimo aktualijas.
 
Ji parengta, remiantis autorių pedagogine patirtimi, studentų pedagoginės praktikos metu patirtais į ...
  
>> Daugiau...


Margarita Vilkonienė
 
Bendrojo išsilavinimo kokybė
 
4,22 Eur
ISBN9955-695-47-1
Pasauliui įžengus į XXI amžių, įvairių šalių visuomenės vis labiau siekia žinių kokybės. Vienok, šalia diskusijų apie švietimo, ugdymo ir išsilavinimo kokybę, pasaulyje vis rimčiau diskutuojama apie rimtą problemą – funkcinį neraštingumą, t.y. nepakankamus skaitymo, rašymo, skaičiavimo gebejimus, reikalingus spręsti kasdieninio gyvenimo problemas. Ugdymo bei bendrojo išsilavinimo kokybės problema Lietuvai ...
  
>> Daugiau...


Autorių kolektyvas
 
Demokratiškos pedagogikos matai
 
10,02 Eur
ISBN9955-519-37-1
Knyga skirta pedagogus rengiančių kolegijų ir universitetų dėstytojams bei studentams, taip pat dirbantiems pedagogams, tėvams ar kitiems besidomintiems. Pateikiami straipsniai kviečia svarstyti ir atvirai diskutuoti. Kai kuriuose straipsniuose gilinamasi į pačius esmingiausius pedagogo profesijos aspektus, kituose kalbama apie modernėjančios šiuolaikinės visuomenės raidą, tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančią kasdienį bendravimą su vaikais. Leidinys ...
  
>> Daugiau...


Silvija Rupkuvienė
 
Empiriniai socioedukaciniai tyrimai
 
5,19 Eur
978-9955-880-01-1

Tai straipsnių rinkinys. Jo problematika - mokymosi motyvacijos ir vaikų namų ugdytinių problemos. Klaipėdos kolegijos Socialinės pedagogikos katedros dėstytojai keletą metų vykdo įvairius empirinius tyrimus, kuriais siekiama išsiaiškinti mokymo proceso organizavimo, mokymosi motyvacijos bei kitas socioedukacines problemas. Empiriniai tyrimai, atlikti bendrojo lavinimo mokyklose ir vaikų globos institucijose, leidžia įvertinti atskirų pedagoginio ...

  
>> Daugiau...


Daiva Ramanauskienė,
Daiva Stropaitienė
 
Įgūdžių žiedas. Mokomoji knyga su CD
 
5,22 Eur
978-9955-695-85-1
Metodinės rekomendacijos grupei suburti ir atlikti kūrybinius rankų darbus “Įgūdžių žiedas” – mokymo(si) priemonė, skirta neuniversitetinių studijų pedagoginių specialybių studentams ir dėstytojams, kurie, pasinaudodami naujomis aktyvaus darbo formomis ir kūrybinėmis idėjomis, galės organizuoti praktinę veiklą įvairiose grupėse. Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos metodinės žinios ir praktiniai darbai ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Ikimokyklinio ugdymo programos užtikrinimas
 
2,95 Eur
978-9955-695-95-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kū rimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Toks poreikis išryškėjo ne tik siekiant spręsti šią problemą teoriniame lygmenyje, bet ir suteikti pagalbą ikimokyklinio ugdymo programų sudarytojams, įgyvendintojams ir vertintojams. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, ...
  
>> Daugiau...


Laima Kyburienė
 
Klasės valdymo psichologiniai aspektai
 
3,17 Eur
ISBN9955-586-91-5
Visiems gerai suprantama, kad mokytojai ir mokiniai beveik pusę savo aktyvaus laiko praleidžia socialinėje aplinkoje, vadinamoje – klasėje, būtent čia ir vyksta nuolatinė sąveika. Mokytojai veikia mokinius, mokiniai – mokytojus, jiems kartu veikiant formuojasi grupė. Mokytojas arba vadovas norėdamas sėkmingai ugdyti mokinius, turi gerai išmanyti ne tik atskirų mokinių asmenybės ...
  
>> Daugiau...


Zita Lapinskienė
 
Kūrybos džiaugsmas
 
4,14 Eur
ISBN9955-497-56-4
Šiame leidinyje pateikiamos rekomendacijos konstravimui iš plastiko ir kitokių medžiagų-popieriaus, kartono, vielos ir kt. Pateikiamos įvairių rūšių plastiko plėvelių, plastikinių šiaudelių pritaikymo galimybės. Plastiko pasirinkimas labai didelis ir kiekviena jo rūšis pasižymi savo ypatybėmis. Dirbdami su įvairių rūšių spalvotu plastiku vaikai lavina ir ugdo spalvos pojūtį. Visi ...
  
>> Daugiau...


Jautrė Ramutė Šinkūnienė
 
Meninis socialinis projektas - interakcinis modelis: integracija bendradarbiaujant meninėje veikloje
 
2,14 Eur
ISBN9955-497-35-1
Leidinyje atskleidžiama, kaip meninis bendradarbiavimas gali įgyvendinti pagrindinį neįgalių žmonių socialinės integracijos principą - sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti visuomenės gyvenime.
 
Meninės krypties socialinių projektų veikla efektyvi ne tik integraciniu požiūriu, bet įtakoja ir kultūrinį gyvenimą, formuoja ...
  
>> Daugiau...


Jonas Kievišas
 
Meninis ugdymas švietimo institucijoje
 
3,40 Eur
978-9955-695-55-4
Koncepcijos kontekste nagrinėjama meno studijų samprata, paskirtis, veiksniai, kurie skatina asmens kultūros raidą institucionalizuotoje aplinkoje. Teoriniai teiginiai iliustruojami remiantis dažniausiai muzika, muzikiniu ugdymu, kuris vertinamas kaip asmens meninės kultūros ugdymo ir kaip meninio asmens kultūros ugdymo sistema, procesas ir būdas. Meno studijas siekta parodyti kaip dinamišką ir dvasinėms ...
  
>> Daugiau...


Irena Butautienė,
Angelė Paulavičiūtė
 
Mes žaidžiame
 
6,85 Eur
ISBN9955-497-30-0
        Leidinyje nagrinėjama žaidimo samprata, atskleidžiama jo reikšmė ir įtaka asmenybės formavimuisi ir vystymuisi; pateikiami žaidimų aprašymai ir jų organizavimo metodika. Leidinys skiriamas švietimo ir kultūros įstaigų-darželių, mokyklų, laisvalaikio centrų ir klubų, vaikų vasaros stovyklų darbuotojams bei vadovams - laisvalaikio ir pramogų organizatoriams; ...
  
>> Daugiau...


Gintautė Žibėnienė
 
Neuniversitetinių studijų programų kokybės vertinimo teorinis ir empirinis pagrindimas
 
4,89 Eur
ISBN9955-695-14-5
Ši knyga parašyta remiantis disertacijos medžiaga, yra skirta asmenims siekiantiems daugiau sužinoti apie studijų kokybės užtikrinimą, studijų programos vertinimą.
 
Neuniversitetinių studijų programų vertinimo reikšmingumą Lietuvoje liudija pats tiriamo objekto naujumas. Šiame darbe aptariamas binarinės aukštojo mokslo sistemos ...
  
>> Daugiau...


Sergėjus Neifachas
 
Optimalaus priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimo kontekstai
 
4,93 Eur
ISBN9955-497-57-2
Mokomoji knyga parengta itin aktualia tematika nūdienos edukologijos ir švietimo vadybos mokslui bei naujai ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo institucijų praktikai Lietuvoje. Analizuojama tema savaime reiškia probleminį-analitinį autoriaus požiūrį į švietimo reiškinius ir sisteminę ugdymo institucijų kaitą. Inicijuojama mokslinė diskusija priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimo klausimais, išskiriamos teorinės prieigos, kurios leidž ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba: vadovavimas ugdymo programos rengimo strategijai
 
8,39 Eur
978-9955-695-82-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kūrimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, atsižvelgiant į šiuolaikinę vaikystės sampratą, patobulinti arba atnaujinti ugdymo turinio modeliavimo įgūdžius, praplėsti pedagogų patirtį apie ugdymo turinio sudarymą, skatinti kritiškai ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Projektinė veikla ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje: teorija ir praktika
 
5,13 Eur
ISBN9955-695-00-5
Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms, vyr. auklėtojoms. Leidinyje teoriniu ir praktiniu aspektu yra nagrinėjama projektų metodo sistema ir jos taikymo galimybės organizuojant ugdymo procesą šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje.
 
Edukacinių projektų sistema yra efektyvi ne tik integraciniu požiū ...
  
>> Daugiau...


Birutė Rašomavičienė
 
Tinkama mityba
 
6,92 Eur
ISBN9955-695-28-5
Mokslas apie mitybą – tai mokslas apie maisto virtimą energija žmogaus organizme ir poveikį jo fiziniam vystymuisi. Šios mokymo priemonės tikslas – supažindinti pedagogikos, kitų specialybių studentus, bendrojo lavinimo mokyklų mokinius ir visus besidominčius su tinkamos mitybos mokslu. Mitybos žinios ir įgūdžiai suteiks galimybę dirbti savarankiškai ir grupėse.
< ...
  
>> Daugiau...


Vincentas Lamanauskas
 
Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai
 
5,18 Eur
ISBN9955-497-58-0
Ugdymas: aksiomatinis ir sisteminis aspektai“ – leidinys, kuriame ugdymas nagrinėjamas aksiomatiniu ir sisteminiu aspektais.
 
Knygoje aptariamos ugdymo aksiomatikos ir sistemologijos svarbiausios sąvokos, kryptys, pateikiami kai kurie tyrimų rezultatai. Ši knyga tai bandymas netradiciškai interpretuoti įvairius ugdymo klausimus bei išsakyti savo požiūrį į ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Ugdymo filosofijos logografika studijoms
 
8,62 Eur
978-9955-880-00-4
Ugdymo filosofijos mokslai Lietuvoje yra viena dinamiškiausiai besiplėtojančių edukologijos mokslų krypčių. Šiandien ugdymo filosofija įsitvirtina kaip savarankiška socialinių mokslų kryptis.
 
Vykdomos visų universitetinių ir neuniversitetinių studijų programos, atsiveriama pasaulio ir Europos mokslo edukacinių tyrimų erdvei. Ugdymo filosofijos logografika – tai nauja studijų ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Vaikų ugdymas darželyje: dabartis ir ateities perspektyva
 
3,86 Eur
978-9955-880-05-9
Lietuvos švietimo politika, spartūs edukaciniai pokyčiai ikimokyklinio ugdymo sistemoje keičia vaikų darželio veiklos sampratą. Dabartinė švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško, orientuoto į nuolatinę kaitą, kompetencijas, gebančio valdyti ugdymo procesą darželyje ikimokyklinio ugdymo pedagogo.
 
Išsakyti iššūkiai paskatino šios knygos autorių ...
  
>> Daugiau...


Eugenija Gečienė
 
Pokyčių visuomenėje sąsajų su švietimo kaita paieška
 
1,53 Eur
ISBN9955-497-18-1
Šiuolaikinėje visuomenėje vyksta intensyvūs dinamiški pokyčiai įvairiose srityse, diktuojantys gyvenimo tempą visuomenės nariams.
 
Leidinyje į visuomenės ir švietimo sistemos sąveiką žvelgiama šiais aspektais: - asmenybės socializacija, kaip viena svarbiausių užduočių švietimo bei visuomenės raidos ...
  
>> Daugiau...


Aldona Skerstonienė,
Andrius Valickas
 
Tyrimo metodika, testai ir situacijos: vadybos ir verslo etikos praktiniams užsiėmimams
 
4,50 Eur
978-9955-519-83-6
Šioje mokymo metodinėje priemonėje pateikiamos pagrindinės taikomųjų tyrimų gairės, patariama, kaip rašyti pranešimus, kursinius ir baigiamuosius darbus kolegijoje. Daugelis praktinių patarimų yra pakankamai universalūs, todėl bus naudingi visiems, norintiems gilinti vadybos, sociologijos, verslo etikos, taikomųjų tyrimų žinias ir praktinius įgūdžius, siekiantiems geriau pažinti save, ...
  
>> Daugiau...


Asta Pūslienė,
Saulė Dirsienė
 
Kalėdinė pasaka su CD (A4)
 
4,42 Eur
978-9955-497-63-7
Knygelėje pateikiamos rekomendacijos pedagogams, kurie norėtų su vaikais pastatyti spektaklį. Taip pat pateiktas autorių kelis kartus tobulintas ir išbandytas scenarijaus variantas, muzikos mokytojos-metodininkės S.Dirsienės specialiai šiam spektakliui sukurtos dainelės ir kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytos instrumenti ...
  
>> Daugiau...
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“