Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Edukologija


Milda Andrašiūnienė,
Ilona Jokimavičienė
 
Analizuokime ir spręskime
 
5,11 Eur
ISBN9955-519-69-X
Knyga skirta studentams, studijuojantiems „Socialinės pedagogikos“, „Socialinio darbo“, „Socialinės etikos“, „Ugdymo psichologijos“, „Bendravimo ir konfliktų sprendimų psichologijos“ dalykus, taip pat ir kitas giminingas disciplinas. Ši metodinė priemonė atspindi nūdienos gyvenimo aktualijas.
 
Ji parengta, remiantis autorių pedagogine patirtimi, studentų pedagoginės praktikos metu patirtais į ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Ikimokyklinio ugdymo programos užtikrinimas
 
4,15 Eur
978-9955-695-95-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kū rimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Toks poreikis išryškėjo ne tik siekiant spręsti šią problemą teoriniame lygmenyje, bet ir suteikti pagalbą ikimokyklinio ugdymo programų sudarytojams, įgyvendintojams ir vertintojams. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, ...
  
>> Daugiau...


Laima Kyburienė
 
Klasės valdymo psichologiniai aspektai
 
3,60 Eur
ISBN9955-586-91-5
Visiems gerai suprantama, kad mokytojai ir mokiniai beveik pusę savo aktyvaus laiko praleidžia socialinėje aplinkoje, vadinamoje – klasėje, būtent čia ir vyksta nuolatinė sąveika. Mokytojai veikia mokinius, mokiniai – mokytojus, jiems kartu veikiant formuojasi grupė. Mokytojas arba vadovas norėdamas sėkmingai ugdyti mokinius, turi gerai išmanyti ne tik atskirų mokinių asmenybės ...
  
>> Daugiau...


Sergėjus Neifachas
 
Optimalaus priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimo kontekstai
 
6,35 Eur
ISBN9955-497-57-2
Mokomoji knyga parengta itin aktualia tematika nūdienos edukologijos ir švietimo vadybos mokslui bei naujai ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo institucijų praktikai Lietuvoje. Analizuojama tema savaime reiškia probleminį-analitinį autoriaus požiūrį į švietimo reiškinius ir sisteminę ugdymo institucijų kaitą. Inicijuojama mokslinė diskusija priešmokyklinio ugdymo konceptualizavimo klausimais, išskiriamos teorinės prieigos, kurios leidž ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba: vadovavimas ugdymo programos rengimo strategijai
 
8,39 Eur
978-9955-695-82-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kūrimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, atsižvelgiant į šiuolaikinę vaikystės sampratą, patobulinti arba atnaujinti ugdymo turinio modeliavimo įgūdžius, praplėsti pedagogų patirtį apie ugdymo turinio sudarymą, skatinti kritiškai ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Projektinė veikla ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje: teorija ir praktika
 
6,23 Eur
ISBN9955-695-00-5
Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms, vyr. auklėtojoms. Leidinyje teoriniu ir praktiniu aspektu yra nagrinėjama projektų metodo sistema ir jos taikymo galimybės organizuojant ugdymo procesą šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje.
 
Edukacinių projektų sistema yra efektyvi ne tik integraciniu požiū ...
  
>> Daugiau...


Birutė Rašomavičienė
 
Tinkama mityba
 
6,92 Eur
ISBN9955-695-28-5
Mokslas apie mitybą – tai mokslas apie maisto virtimą energija žmogaus organizme ir poveikį jo fiziniam vystymuisi. Šios mokymo priemonės tikslas – supažindinti pedagogikos, kitų specialybių studentus, bendrojo lavinimo mokyklų mokinius ir visus besidominčius su tinkamos mitybos mokslu. Mitybos žinios ir įgūdžiai suteiks galimybę dirbti savarankiškai ir grupėse.
< ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Vaikų ugdymas darželyje: dabartis ir ateities perspektyva
 
5,06 Eur
978-9955-880-05-9
Lietuvos švietimo politika, spartūs edukaciniai pokyčiai ikimokyklinio ugdymo sistemoje keičia vaikų darželio veiklos sampratą. Dabartinė švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško, orientuoto į nuolatinę kaitą, kompetencijas, gebančio valdyti ugdymo procesą darželyje ikimokyklinio ugdymo pedagogo.
 
Išsakyti iššūkiai paskatino šios knygos autorių ...
  
>> Daugiau...


Aldona Skerstonienė,
Andrius Valickas
 
Tyrimo metodika, testai ir situacijos: vadybos ir verslo etikos praktiniams užsiėmimams
 
5,64 Eur
978-9955-519-83-6
Šioje mokymo metodinėje priemonėje pateikiamos pagrindinės taikomųjų tyrimų gairės, patariama, kaip rašyti pranešimus, kursinius ir baigiamuosius darbus kolegijoje. Daugelis praktinių patarimų yra pakankamai universalūs, todėl bus naudingi visiems, norintiems gilinti vadybos, sociologijos, verslo etikos, taikomųjų tyrimų žinias ir praktinius įgūdžius, siekiantiems geriau pažinti save, ...
  
>> Daugiau...


Asta Pūslienė,
Saulė Dirsienė
 
Kalėdinė pasaka su CD (A4)
 
5,52 Eur
978-9955-497-63-7
Knygelėje pateikiamos rekomendacijos pedagogams, kurie norėtų su vaikais pastatyti spektaklį. Taip pat pateiktas autorių kelis kartus tobulintas ir išbandytas scenarijaus variantas, muzikos mokytojos-metodininkės S.Dirsienės specialiai šiam spektakliui sukurtos dainelės ir kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytos instrumenti ...
  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“