Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

A. Apynis,
A. Apynis (jaunesnysis),
A. Damošienė,
B. Demenienė,
R. Žilienė
 
ROKUNDOS knyga: skaičiai, aibės, lygtys
 
Kaina: 7,42 Eur
ISBN 978-609-8122-16-9
Leidėjas: Ciklonas
2014
Puslapių skaičius: 154
Formatas: A5

 
 
Ši knyga yra papildomo gimnazijų mokinių matematinio ugdymo priemonė, kuri galėtų būti naudinga tiek mokantis savarankiškai, tiek vadovaujant matematikos mokytojui.
Knygoje nagrinėjamos temos – skaičiai, aibės, kombinatorika, tikimybės, daugianariai, lygtys – yra artimos mokyklinės matematikos programos temoms, bet daug kur gvildenamos plačiau, išsamiau arba kitu aspektu. Gana daug dėmesio skiriama teiginių pagrindimui, patei­kiama nemažai įrodymo uždavinių.
Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra siūlomų savarankiškai išspręsti uždavinių rinkinys, o knygos pabaigoje – uždavinių atsakymai ir autorių siūlomi sprendimai; kai kurie uždaviniai išspręsti net ne vienu būdu.
Knyga parašyta autoriams apibendrinus savo dalykinę ir metodinę neformaliojo matematinio ugdymo patirtį, sudėjus į vieną visumą asmeniniuose archyvuose sukauptus uždavinius. Remtasi ir metodine medžiaga, kuri gerą dešimtmetį kasmet buvo rengiama ir pateikiama Pasvalio krašto matematikos mokyklos „Rokunda“ mokiniams.
 
Apie autorius:
Antanas Apynis – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto matematikos ir informatikos metodikos katedros docentas.
Antanas Apynis (jaunesnysis) – Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas.
Aušrelė Damošienė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.
Birutė Demenienė  – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė.
Regina Žilienė – Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.
 
 
TURINYS

PRATARMĖ
Pirminiai ir sudėtiniai natūralieji skaičiai
Eratosteno rėtis
Sveikųjų skaičių dalumo uždaviniai
Dalybos liekanų analizės uždaviniai
Matematinės indukcijos principas
Racionalieji ir iracionalieji skaičiai
Uždaviniai
II.   AIBĖS IR KOMBINATORIKA
1. Aibės sąvoka
2. Aibių sąjunga ir aibių sankirta
3. Aibių skirtumas ir simetrinis skirtumas
4. Aibių Dekarto sandauga
5. Baigtinių aibių sąjungos elementų skaičius
6. Kiek poaibių turi baigtinė aibė
7. Keliais būdais galima sutvarkyti baigtinę aibę
8. Kiek skirtingai sutvarkytų poaibių turi baigtinė aibė
9. Baigtinės aibės elementų junginiai
10.   Baigtinės aibės elementų deriniai, kėliniai, gretiniai. Paskalio trikampis ir deriniai
11.   Deriniai su pasikartojančiais elementais
12.   Kėliniai ir gretiniai su pasikartojančiais elementais
13.   Niutono binomo (dvinario) formulės koeficientai ir derinių skaičiai
14.   Niutono binomo taikymas skaičiuojant natūraliųjų skaičių laipsnių sumą
15.   Kombinatorika sprendžiant tikimybių skaičiavimo uždavinius
16.   Uždaviniai
III.   DAUGIANARIAI
1.     Daugianario skaidymas žemesnio laipsnio daugianarių sandauga
2.     Daugianario dalumas iš daugianario. Dalyba kampu
3. Daugianario  P(X)  dalumas iš  x-a  dvinario Bezu teorema
4. Daugianario  P(X)  šaknys ir lygties  P(x)=0  sprendiniai
5. Daugianario su sveikaisiais koeficientais racionaliosios šaknys
6. Uždaviniai
UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI IR SPRENDIMAI

  
© 2020 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“