Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Kazimiera Grašienė
 
Matematika (specialiųjų poreikių mokiniams). Savarankiški darbai ir testai 5-10 kl.
 
Kaina: 6,82 Eur
978-9955-880-94-3
Leidėjas: Ciklonas
2012
Puslapių skaičius: 108
Formatas: A4

Ši mokymo priemonė skirta padėti matematikos mokytojams organizuoti specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal matematikos bendrosios programos pritaikymą riboto intelekto gebėjimų mokiniams programą, savarankišką darbą. Individualizuota programa – individuali programa, kurią galima koreguoti, atsižvelgiant į konkretaus mokinio poreikius.
Šią mokymo priemonę sudaro du skyriai: savarankiški darbai specialiųjų poreikių 5 - 10 klasių mokiniams ir testai. Knygoje pateikti  136 savarankiški darbai ir 20 testų.
Savarankiškų darbų tikslas – tikrinti ir vertinti pagrindinės mokyklos specialiųjų poreikių mokinių matematikos žinias bei gebėjimus, dirbant pagal E. Pulokienės, O. Štitilienės ir Z. Baršauskienės matematikos vadovėlius. Savarankiškų darbų užduotys parengtos atsižvelgiant į atitinkamos klasės matematikos vadovėlių struktūrą.
Užduotys vertinamos taškais. Kiekvienos užduoties dešinėje pusėje yra nurodyta, kiek taškų turėtų būti skiriama teisingai ją atlikus. Teisingai atlikęs visas užduotis, mokinys gali surinkti 20 taškų. Toks taškų skaičius leidžia kiekvieną užduotį detalizuoti į smulkesnius sprendimo žingsnius ir už vieną teisingą sprendimo žingsnį skirti bent vieną tašką. Atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galima pasirinkti skirtingą uždavinių skaičių, užduoties atlikimo laiką bei taškų ir pažymių atitiktį.
Savarankiškų darbų užduotys gali būti skirtos ne tik mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimui ir vertinimui, bet ir medžiagos įtvirtinimui, kartojimui, savarankiškam darbui pamokoje, namų darbams bei pamokoms paįvairinti.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“