Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Algirdas Sirvydis
 
Administracinės teisės principų praktinio taikymo aspektai
 
Kaina: 6,03 Eur
978-9955-880-76-9
Leidėjas: Ciklonas
2010
Puslapių skaičius: 128
Formatas: A5

Šiame leidinyje koncentruojamasi ties problema, sietina su administracinės teisės principų taikymu administracinėje jurisprudencijoje. Teisės principai, būdami pagrindiniais vertybiniais orientyrais, daro įtaką administracinės teisės šakos funkcionavimui, tolimesniam formavimuisi bei sėkmingai integracijai į ES teisinę sistemą. Tačiau administracinė teisė yra viena iš labiausiai nesusistemintų teisės šakų, nėra pakankamai aišku, ar gali būti teisėtas toks elgesio standartas, kurį suformulavo ne Tauta, ne jos įgaliota institucija, bet teismas. Būtent teismams dažniausiai tenka aiškinti ir tiesiogiai taikyti Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose įtvirtintus teisės principus, kaip aukščiausios teisinės galios ir kartu itin abstraktaus pobūdžio elgesio orientyrus ir standartus. Šia prasme itin aktuali išlieka teisės principų sampratos problema, o aukščiau išdėstyti argumentai iškelia keletą aktualių klausimų - ar egzistuoja teisės principai, kurie nėra reglamentuoti teisės aktuose? Kokia yra teisės principų, suformuluotų teisminėje praktikoje, reikšmė administraciniam teisiniam reguliavimui?
Todėl šioje mokomojoje knygoje siekiama aptarti esminius administracinės teisės principų sampratos įtvirtinimo ir sisteminimo Lietuvos ir kai kurių užsienio šalių administracinės teisės doktrinose aspektus bei įvertinti šių principų taikymo ypatumus LVAT veikloje.
Atsižvelgiant į tai, kad administracinės teisės principų sistema yra labai plati, šioje mokomojoje knygoje susikoncentruota ties dviem jos grupėmis – konstituciniais ir Europos Sąjungos teisės principais, nes su jų taikymu dažniausiai susiduriama administracinių teismų ir konkrečiai – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje.
Leidinys skiriamas aukštųjų mokyklų teisės studijų krypties studentams ir dėstytojams.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“