Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Kazimiera Grašienė
 
Matematika (spec. poreikių mokiniams). Kontroliniai darbai ir papildomos užduotys 5-10 kl.
 
Kaina: 6,02 Eur
978-9955-880-61-5
Leidėjas: Ciklonas
2010
Puslapių skaičius: 80
Formatas: A4

Ši mokymo priemonė skirta padėti matematikos mokytojams organizuoti specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal adaptuotą programą, savarankišką darbą. Adaptuota programa – lanksti ir individuali programa, kurią galima koreguoti, atsižvelgiant į konkretaus mokinio poreikius.
Šią mokymo priemonę sudaro du skyriai: kontroliniai darbai specialiųjų poreikių 5-10 klasių mokiniams ir papildomos užduotys. Knygoje pateikti 56 kontroliniai darbai ir 187 papildomos užduotys.
Kontrolinių darbų tikslas – tikrinti ir vertinti pagrindinės mokyklos specialiųjų poreikių mokinių matematikos žinias bei gebėjimus, dirbant pagal
E. Pulokienės ir O. Štitilienės matematikos vadovėlius. Kontrolinių darbų užduotys parengtos atsižvelgiant į atitinkamos klasės matematikos vadovėlių struktūrą.
Užduotys vertinamos taškais. Kiekvienos užduoties dešinėje pusėje yra nurodyta, kiek taškų turėtų būti skiriama teisingai ją atlikus. Teisingai atlikęs visas užduotis, mokinys gali surinkti 40 taškų. Toks taškų skaičius leidžia kiekvieną užduotį detalizuoti į smulkesnius sprendimo žingsnius ir už vieną teisingą sprendimo žingsnį skirti bent vieną tašką. Atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galima pasirinkti skirtingą uždavinių skaičių, užduoties atlikimo laiką bei taškų ir pažymių atitiktį.
Kontrolinių darbų užduotys gali būti skirtos ne tik mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimui ir vertinimui, bet ir medžiagos įtvirtinimui, kartojimui, savarankiškam darbui pamokoje, namų darbams bei pamokoms paįvairinti.
Papildomosios užduotys gali būti skirtos medžiagos įtvirtinimui, kartojimui, mokinių savarankiškam darbui namuose arba savikontrolei.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“