Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jurgita Lieponienė,
Birutė Ragalytė,
Alma Paukštienė
 
Duomenų bazių projektavimas
 
Kaina: 4,20 Eur
ISBN9955-695-16-1
Leidėjas: Ciklonas
2006
Puslapių skaičius: 166
Formatas: A5

Leidinys skirtas Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems duomenų bazių projektavimą, duomenų bazių kūrimą su Ms Access. Šis leidinys galėtų būti naudingas visiems, turintiems bazinių informatikos (informacinių technologijų) žinių ir norintiems jas praplėsti ar pagilinti duomenų bazių projektavimo srityje. Kompiuterizuotos informacinės sistemos yra neatskiriama beveik kiekvienos organizacijos ir įmonės dalis. Organizacijų ir įmonių informacija yra kaupiama ir saugoma duomenų bazėse. Gebėjimas projektuoti, kurti ar naudotis duomenų bazėmis tampa neatsiejama kiekvieno informacinės visuomenės nario gebėjimų dalimi. Duomenų bazių projektavimo kursas įtrauktas į daugelio aukštųjų mokyklų studijų programas. Mokomąją knygą sudaro šeši skyriai. Pirmame skyriuje nagrinėjama duomenų bazės samprata, apžvelgiamos pagrindinės duomenų bazių valdymo sistemų funkcijos, aprašomi pagrindiniai duomenų bazių modeliai, detaliai nagrinėjamas reliacinis duomenų bazės modelis. Antrajame mokomosios knygos skyriuje nagrinėjami pagrindiniai reliacinių duomenų bazių projektavimo etapai, aprašomas įvairių sistemų projektavime plačiai vartojamas esybių – ryšių modelis, nagrinėjamas duomenų bazės struktūros įvertinimo klausimas, apibrėžiamos trys normalinės formos, aprašomas duomenų bazės normalizavimo procesas. Trečiasis mokomosios knygos skyrius skirtas susipažinti su duomenų bazių projektavimo priemone CA ERWIN ir išmokti projektuoti reliacines duomenų bazes remiantis šia priemone. Ketvirtame mokomosios knygos skyriuje aprašomos SQL kalbos konstrukcijos. SQL kalba nagrinėjama Access SQL dialekte. Penktasis mokomosios knygos skyrius moko kurti taikomąsias programas naudojant DBVS Access. Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai duomenų bazės objektai ir jų kūrimo būdai. Paskutiniame mokomosios knygos skyriuje pateikiami laboratoriniai darbai parengti pagal ankstesniuose skyriuose pateiktą teorinę medžiagą.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“