Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Ona Gudaitienė
 
Buhalterinė apskaita
 
Kaina: 6,32 Eur
ISBN9955-519-53-3
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 208
Formatas: A5

  Šioje knygoje glaustai bei aiškiai apžvelgiami ir išaiškinami bendrieji buhalterinės apskaitos pagrindai . Mokomojoje knygoje aiškinamas apskaitos organizavimas įmonėje, piniginio turto apskaita, atsargų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, darbo apmokėjimo apskaita, sąnaudų apskaita, pajamų apskaita, nuosavo kapitalo apskaita, įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas bei finansinė atskaitomybė. - Knygos prieduose patalpinta pavyzdinės formos sąskaitų plano, pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso, pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos. - Knyga „Buhalterinė apskaita“ skirta studentams studijuojantiems buhalterinę apskaitą bei gali būti naudinga buhalteriams praktikams kaip kasdienio darbo atmintinė.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“