Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Lilijana Medelienė,
Danutė Rasimavičienė,
Birutė Rinkevičienė,
Violeta Sangailienė,
Irena Svetikienė,
Ona Žigutienė
 
Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai
 
Kaina: 1,44 Eur
ISBN9955-519-03-7
Leidėjas: Ciklonas
2003
Puslapių skaičius: 28
Formatas: A5

Metodiniai nurodymai skirti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentams. Baigiamasis darbas – tai kvalifikacinis savarankiškas darbas, atskleidžiantis studento teorines žinias, praktinius įgūdžius bei profesines kompetencijas.
 
Baigiamojo darbo objektą ir jo tikslus suformuluoja studentas. Studentas darbe analizuoja pasirinktą temą, išryškindamas problemos aktualumą, atlikdamas taikomuosius tyrimus, priimdamas atitinkamus sprendimus, daro išvadas, pateikia siūlymus. Baigiamajame darbe studentas turi siekti pademonstruoti, jog jis įgijo profesines kompetencijas, numatytas studijų programoje. Metodiniai nurodymai skirti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentams.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“