Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

S.Skruzdienė,
D.Stunžėnienė
 
Textsammlung mit aufgaben fuer Jurastudenten
 
Kaina: 9,66 Eur
978-9955-695-87-5
Leidėjas: Ciklonas
2008
Puslapių skaičius: 256
Formatas: A5

Mokomasis leidinys parengtas teisės studijų studentams, besimokantiems vokiečių kalbos. Leidinys sudarytas iš tekstų (laikraščių pranešimų, internete pateiktos informacijos teisės temomis) ir užduočių pagal tekstus.
 
Mokymo priemonė skirta teisinei leksikai išmokti ir įtvirtinti, specialybės literatūros skaitymo ir supratimo bei kalbiniams įgūdžiams ugdyti, kai kurioms gramatikos temoms pakartoti. Leidinys parengtas temoms Der Staat (valstybė), Grundrechte, Menschenrechte (pagrindinės teisės, žmogaus teisės), Strafrecht (baudžiamoji teisė), Familienrecht (šeimos teisė) ir Verschiedenes (įvairenybės). Temos parinktos pagal teisės studijų programai patvirtintą specialybės užsienio k. modulį. Skirtingas užduočių sudėtingumo laipsnis leidžia diferencijuoti mokymo(si) procesą pagal besimokančiųjų pasiektą kalbos mokėjimo lygmenį. Užduočių pobūdis sudaro galimybes pa(si)rinkti konkrečioje studentų grupėje labiausiai tinkamą mokymo(si) formą. Kiekvienoje temoje yra užduočių, skatinančių domėtis tam tikrais visuomeninio gyvenimo reiškiniais ir juos reglamentuojančiais teisiniais aktais savo šalyje bei palyginti juos su Vokietijos ar kitų Europos valstybių atitinkamais reiškiniais ir teisiniais aktais.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“