Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jovita Sadauskienė
 
Taikomoji matematika.Tiesinė algebra
 
Kaina: 4,08 Eur
ISBN9955-519-62-2
Leidėjas: Ciklonas
2006
Puslapių skaičius: 130
Formatas: A5

Ši mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete dėstomą Matematikos programą ir skirta vienos programos dalies – tiesinės algebros – studijoms.
 
Leidinyje atsižvelgiama į Kolegijos studijų programas, jų taikymą ir pobūdį. Daugiau dėmesio skiriama versle ir ekonomikoje taikomoms temoms nagrinėti. Knygą sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje apibrėžiamos matricų ir determinantų pagrindinės sąvokos, nagrinėjami veiksmai su matricomis, matricų pertvarkiai ir determinantų skaičiavimo metodai, antrojoje nagrinėjami tiesinių lygčių sprendimo metodai ir grafinis tiesinių nelygybių sistemų sprendimas. Tiesinės algebros taikymo galimybės atskleidžiamos nagrinėjant pasiūlos ir paklausos Leontjevo modelį ir optimalaus planavimo uždavinius. Pirmoji bei antroji dalys suskirstytos į smulkesnius skyrelius. Skyrelių pradžioje glaustai pateikiami pagrindiniai teoriniai teiginiai gausiai iliustruojami išspręstais uždaviniais. Be to, kiekvienai temai parengtos pratybų užduotys ir pateikiami uždavinių atsakymai. Trečiojoje dalyje pateikiamos dalyko programoje numatytų savarankiškų studentų darbų užduotys (35 variantai) ir aiškinama tų užduočių atlikimo metodika. Ketvirtojoje dalyje aprašomas darbas su kompiuterine matematine sistema Derive, pateikiama pavyzdžių. Kompiuterinę matematinę sistemą Derive rekomenduojama taikyti sprendžiant tiesinės algebros ir matematinės analizės uždavinius.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“