Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jovita Saldauskienė
 
Taikomoji matematika II laida
 
Kaina: 5,04 Eur
ISBN9955-519-42-8
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 132
Formatas: A5

Ši mokomoji knyga - matematikos mokymosi rinkinys, skirtas studijuojantiems ekonomines bei kitas nematematines studijų programas. Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos funkcijos, funkcijų ribos, eilutės, funkcijų tolydumas, antrojoje - diferencialinis skaičiavimas, trečiojoje - integralinis skaičiavimas.
 
Dalys suskirstytos į smulkesnius skyrelius. Skyrelių pradžioje glaustai pateikiami pagrindiniai teoriniai teiginiai, kurie gausiai iliustruojami išspręstais uždaviniais. Be to, kiekvienai temai parengtos pratybų užduotys bei savarankiškų darbų studentams užduotys, taip pat pateikiami uždavinių atsakymai. Kai kuriems uždaviniams spręsti rekomenduojama naudoti kompiuterines matematikos programas. Ši mokomoji knyga gali būti naudinga ne tik dieninių, bet ir vakarinių bei neakivaizdinių studijų skyrių studentams.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“