Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Sergejus Neifachas
 
Švietimo reformos iššūkiai: naujoji strateginė kryptis ir vadovavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tobulinimui
 
Kaina: 9,35 Eur
978-9955-695-68-4
Leidėjas: Ciklonas
2007
Puslapių skaičius: 192
Formatas: A5

Studijų knygoje nagrinėjama aktuali ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadybos transformacijos, kaitos, plėtros, inovacijų valdymo problematika. Šios mokymo priemonės tikslas sistemiškai apžvelgti švietimo reformos kontekste vykstančius pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, įvertinti institucijos vietą globalioje erdvėje ir formuoti strategijas, numatančias naujų valdymo struktūrų diegimą.
 
Darbo naujumas teoriškai pagrindžiamas ir išryškinamas ikimokyklinis vaikų ugdymas kaip besimokančios visuomenės veiksnys. Atlikti tyrimai leidžia įvertinti ikimokyklinio ugdymo vadybos Lietuvoje situaciją bei jo reikšmę besimokančios visuomenės kūrimuisi analizuojant švietimo institucijos veiklą pagal švietimo kaitą apibūdinančius kriterijus. Knygos reikšmingumas yra neatsiejamas nuo aktualių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadybos uždavinių sprendimo. Parengtas darbas parodo dabartinę ikimokyklinio ugdymo valdymo sistemą, tai svarbu Lietuvos švietimo politikai. Knyga skirta švietimo institucijų vadybos mokslo krypties mokslininkams, magistrantams, bakalaurams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“