Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Regina Žukienė
 
Studentų savarankiškam darbui skirtos lietuvių kalbos užduotys, testai ir taisyklės
 
Kaina: 3,84 Eur
ISBN9955-519-39-8
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 130
Formatas: A5

Šis lietuvių kalbos savarankiško darbo užduočių ir testų rinkinys skiriamas lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos specialybės studentams, studijuojantiems privalomus praktinės lietuvių kalbos kurso dalykus: rašybą ir žodžių darybą, sintaksę ir skyrybą. Be to, jis tiks ir kitų specialybių studentams, ypač neakivaizdinio skyriaus, studijuojantiems kalbos kultūros kursą, kurio neįmanoma pradėti mokytis, neapibendrinus ir nepakartojus mokykloje išeitų programinių lietuvių kalbos dalykų.
 
Leidinyje pateiktieji skyriai suteiks galimybę studentams savarankiškai apibendrinti, praplėsti ir susisteminti turimas ir naujai įgytas lietuvių kalbos žinias. Leidinys sudarytas iš keturių dalių: pirmojoje pateiktos rašybos ir žodžių darybos, sintaksės ir skyrybos teminės užduotys ir jų apibendrinamieji komplektai, antrojoje ta pačia tvarka – kontroliniai testai. Šie testai turi po dešimt užduočių su galimais penkiais atsakymų variantais. Pasirinktieji atsakymai gali būti žymimi standartinėse atsakymų lentelėse, kurios studentams suteiktų galimybę operatyviai gauti grįžtamąją informaciją ir padėtų greičiau turimas žinias įvertinti. Trečiojoje leidinio dalyje pateikiama svarbiausių lietuvių kalbos (rašybos ir žodžių darybos, sintaksės ir skyrybos) taisyklių grafinė santrauka, į kurią turi nuorodas visos teminės ir pateiktos komplektais pirmosios dalies užduotys. Šios grafiškai pavaizduotos taisyklės turėtų būti ypač naudingos studentams, norintiems greičiausiu ir glausčiausiu būdu gauti reikiamą kalbinę informaciją. Ketvirtojoje dalyje sudėti rašybos ir žodžių darybos, sintaksės ir skyrybos kontrolinių testų atsakymai.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“