Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Kazimiera Petrauskienė,
Romualdas Bartaška
 
Apskaita biudžetinėse įstaigose. II laida
 
Kaina: 6,15 Eur
978-9955-519-73-7
Leidėjas: Ciklonas
2007
Puslapių skaičius: 206
Formatas: A5

Leidinio tikslas – apžvelgti šiuo metu biudžetinėse įstaigose taikomą apskaitą. Sudarant knygą naudoti dabar galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Finansų ministerijos ir savivaldybių įsakymai, potvarkiai ir kiti norminiai aktai bei įvairių biudžetinių įstaigų praktinio darbo patirtis.

 
Leidinyje vartojami terminai ir sąvokos yra paimti iš minimų norminių aktų. Knygoje aptartos svarbiausios apskaitos biudžetinėse įstaigose temos – biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinės apskaitos darbo organizavimo tvarka, finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita, biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita, ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų apskaita, materialinių vertybių inventorizacija ir atskaitomybė. Prieduose pateikiamas pavyzdinis biudžetinių įstaigų sąskaitų planas ir biudžetinių įstaigų finansinės atskaitomybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo atskaitomybės formos. Mokomoji knyga skiriama finansų, buhalterinės apskaitos ir kitų studijų programų aukštųjų mokyklų studentams, biudžetinių įstaigų vadovams, analitikams, apskaitos praktikams bei kitiems besidomintiems apskaitos teorija ir praktika.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“